Zahájení nového školního roku 2018 / 2019

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3.9.2018 v 8.00 hodin v budově ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Žáci a žákyně budou ve svých kmenových třídách přivítáni třídními učiteli 
a seznámeni se školním řádem, rozvrhem třídy a organizací vyučování. Pondělní výuka končí druhou vyučovací hodinou v 9.40 hodin.

Žáci 1. ročníku dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první školní rok, které si naskládají do své školní aktovky nebo školního batohu.  Rozpis zařazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A  a 1.B bude vyvěšen od 29.8.2018 na vstupních dveří školy z atria, vzhledem k nedostupnosti hlavního vchodu do školy.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku zahajuje provoz 3.9.2018 v 6.30 hodin. 
Školní jídelna bude v provozu od 3.9.2018.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Informace o nákupu PS a sešitů pro I. a II. stupeň ZŠ

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. A 2. STUPNĚ ZŠ

Nákup pracovních sešitů i běžných sešitů pro školní rok 2018 / 2019 zajistí škola.

Rodiče během měsíce září 2018 zaplatí dle vyúčtování na účet školy finanční částku, která bude odpovídat nákupní ceně pracovních sešitů a sešitů pro danou třídu.