Průvodce

Elektronická žákovská knížka – iskola

V případě problémů s přihlášením do iskoly, kontaktujte paní Martinu Kovářovou – martina.kovarova@zszelechovice.cz. Děkujeme.

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019/2020

I.stupeň

Škola zajistí nákup sešitů, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Seznam pro jednotlivé ročníky je uveden níže.

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 1.stupeň

II.stupeň

Škola zajistí nákup pracovních sešitů k jednotlivým učebnicím a základních výtvarných potřeb. Sešity do jednotlivých předmětů a rýsovací potřeby si žáci zajišťují ve vlastní režii. Seznam ke stažení níže. Děkujeme.

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2019 2.stupeň

 

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA

Omlouvání žáka z vyučování je stanoveno školním řádem.

Nemůže-li se žák ze závažných rodinných nebo zdravotních důvodů dostavit do školy, podá o tom jeho zákonný zástupce zprávu (osobní sdělení) pokud možno předem, nejpozději však do 3 kalendářních dnů od počátku nepřítomnosti žáka. Pokud tak neučiní, prověří třídní učitel telefonicky důvod nepřítomnosti žáka ve škole. Všechny absence žáka omlouvají zákonní zástupci i na stránkách iŠkola.cz .

Dopředná omluva žáka z výuky: po přihlášení rodiče v iŠkole v sekci DOCHÁZKA → NOVÁ OMLUVA → vyplnit důvod a den absence

Omluva žáka: po přihlášení rodiče v iŠkole v sekci DOCHÁZKA → ABSENCE ČEKAJÍCÍ NA OMLUVU ZÁK. ZÁSTUPCEM → OMLUVIT

Neomluvená absence ve vyučování bude projednána ve výchovné komisi a bude považována za závažné porušení školního řádu.

Z důvodu lepší komunikace a optimálního zajištění žákova vzdělávání žádáme rodiče o dodržování tohoto postupu.

 

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2019/2020

Podzimní prázdniny připadnou na úterý 29. října a středu 30. října 2019.

Vánoční prázdniny budou zahájeny v pondělí 23. prosince 2019 a skončí v pátek 3. ledna 2020. Vyučování začne v pondělí 6. ledna 2020.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 31. ledna 2020.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 2. – 8. března 2020.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 9. dubna 2020.

Hlavní prázdniny budou trvat od středy 1. července 2020 do pondělí 31. srpna 2020