Průvodce pro rodiče

ZÁPIS DO PRVNÍ TŘÍDY pro školní rok 2024/2025

Den otevřených dveří pro rodiče předškoláků – 5. března 2024

Prezenční zápis do prvních tříd se uskuteční 12. dubna 2024. Zápis proběhne v budově školy od 13.00 do 18.00 hodin. Součástí zápisu je motivační setkání dětí s pedagogy. Prosím využijte možnost online rezervace preferovaného času – rezervační systém bude spuštěn v průběhu března.

Potřebné dokumenty k zápisu:

  • Žádost o přijetí / Žádost o odklad (lze vyplnit na místě)
  • Rodný list dítěte
  • Osobní dotazník žáka
  • V případě žádosti o odklad doporučení lékaře a vyjádření z poradny
  • Občanský průkaz zákonného zástupce

Formuláře k zápisu ke stažení

ZÁPIS DO PŘÍPRAVNÉ TŘÍDY pro školní rok 2024/2025

V případě zájmu o zařazení dítěte do přípravné třídy kontaktujte ředitelku školy (778 711 911, reditelka@zszelechovice.cz ). Děkujeme.

Formuláře k zápisu ke stažení

Elektronická žákovská knížka a informační systém školy – Edookit

Přihlášení: Edookit pro rodiče a žáky

V případě problémů s přihlášením do systému Edookit, kontaktujte Martinu Wlazlo – martina.wlazlo@zszelechovice.cz, případně systémovou podporu podporu 24h denně na čísle (+420) 221 400 421. Děkujeme.

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2023/2024

I. stupeň

Škola zajistí nákup sešitů, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Seznam pro jednotlivé ročníky je uveden níže.

II. stupeň

Škola zajistí nákup pracovních sešitů k jednotlivým učebnicím a základních výtvarných potřeb. Sešity do jednotlivých předmětů a rýsovací potřeby si žáci zajišťují ve vlastní režii. Seznam ke stažení níže. Děkujeme.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA

Omlouvání žáka z vyučování je stanoveno školním řádem.

PŘESTUP ŽÁKA

V případě zájmu o přestup na naší školu kontaktujte ředitelku školy Mgr. Jarmilu Machalíčkovou (reditelka@zszelechovice.cz, 778 711 911). Děkujeme.

Formuláře k tisku