Průvodce

Elektronická žákovská knížka a informační systém školy – Edookit

V případě problémů s přihlášením do systému Edookit, kontaktujte paní Martinu Kovářovou – martina.kovarova@zszelechovice.cz. Děkujeme.

POMŮCKY NA ŠKOLNÍ ROK 2021/2022

I.stupeň

Škola zajistí nákup sešitů, pracovních sešitů a dalších pomůcek. Seznam pro jednotlivé ročníky je uveden níže.

II.stupeň

Škola zajistí nákup pracovních sešitů k jednotlivým učebnicím a základních výtvarných potřeb. Sešity do jednotlivých předmětů a rýsovací potřeby si žáci zajišťují ve vlastní režii. Seznam ke stažení níže. Děkujeme.

OMLOUVÁNÍ ŽÁKA

Omlouvání žáka z vyučování je stanoveno školním řádem.

 

PRÁZDNINY VE ŠKOLNÍM ROCE 2021/2022

Podzimní prázdniny připadnou na středu 27. října a pátek 29. října 2021.

Vánoční prázdniny budou zahájeny ve čtvrtek 23. prosince 2021 a končí v neděli 2. ledna 2022. Vyučování začne v pondělí 3. ledna 2022.

Jednodenní pololetní prázdniny připadnou na pátek 4. února 2022.

Jarní prázdniny v délce jednoho týdne jsou stanoveny na 7. – 13. února 2022.

Velikonoční prázdniny připadnou na čtvrtek 14. dubna 2022.

Hlavní prázdniny budou trvat od pátku 1. července 2022 do středy 31. srpna 2022