SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z.s.

Sídlo: 4. května 336, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 653 40 248

Bankovní spojení: ČS, a. s. č. ú.: 140 407 6399/0800

Předseda: Hana Ďuláková, mail: hanka@dulak.cz, tel.: 608 456 955

Rada sdružení:

Třída Třídní důvěrník
1.A Běhalová Andrea
1.B Svobodová Pavlína
2.A Ondrová Gabriela
2.B Němečková Radana
3.A Bude zvolen
4.A Ďuláková Hana
4.B Žaludek Petr
5.A Zicha Ladislav
5.B Kristková Kamila
6.A Dolská Milada
6.B Švábíková Věra
7.A Pekařová Dagmar
7.B Světlíková Simona
8.A Červenková Markéta
8.B Tichý Stanislav
9.A Krčková Dagmar
9.B Špendlíková Lenka

Cílem sdružení je sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a další pomoc škole při plnění jejího poslání.

Dalšími cíli pak jsou:
seznamování vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, přispívání škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí:

Příspěvek do sdružení pro školní rok 2018/2019 byl odsouhlasen výborem v následující míře:

1 dítě                  300,- Kč/rok
2 děti                  400,- Kč/rok
3 a více dětí       500,- Kč/rok

Vyúčtování za rok 2017.