SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z.s.

Sídlo: 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 653 40 248

Bankovní spojení: 230 130 2845/2010, Fio banka, a.s., VS, KS – 1016

Příspěvek do fondu SRPŠ, prosím, zašlete na uvedené číslo účtu.
Variabilní symbol byl Vašemu dítěti přidělen – platí pro všechny platby, konstantní symbol – 1016.
Do poznámky uveďte jméno, příjmení a třídu nejstaršího dítěte.
Za poskytnutí příspěvku předem děkujeme.

Příspěvek do sdružení pro školní rok 2022/2023 byl odsouhlasen výborem v následující míře:

1 dítě                  300,- Kč/rok
2 děti                  400,- Kč/rok
3 a více dětí        500,- Kč/rok

Z tohoto fondu jsou čerpány příspěvky na akce školy (např. pobytové akce, letní příměstský tábor), na sportovní akce (odměny pro žáky, medaile, startovné), odměny na přírodovědné a matematické soutěže, příspěvky na autobus (výlety, exkurze, divadlo, adaptační pobyty), odměny za doučování, nákup knih do školní knihovny a další. Viz. níže uvedené SRPŠ vyúčtování.

Rada sdružení:

Předseda: Jana Macháňová, machanova.jana(at)seznam.cz, tel.: 607 949 099

Třída Třídní důvěrník
přípravná třída Chrástecká Petra
1.A Ilčíková Markéta
1.B Karkošková Iva
2.A Fajkusová Nikola
2.B Gereková Tereza
3.A Špendlíková Renata
4.A Svitáková Bohumila
4.B Vojtěšek Jiří
5.A Oravcová Andrea
5.B Večeřová Alena
6.A bude zvolen
6.B Orlíková Viola
6.C Němečková Radana
7.A Horáková Iveta
7.B Vojtěšková Magdaléna
8.A Ďuláková Hana
8.B Žaludek Petr
9.A Drgová Ilona
9.B Ondrová Gabriela
9.C Babík Ruda

Dalšími cíli pak jsou:
Cílem sdružení je sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a další pomoc škole při plnění jejího poslání.

Seznamování vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, přispívání škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí.

Přehledy finančního hospodaření: