SRPŠ

Sdružení rodičů a přátel Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí, z.s.

Sídlo: 4. května 336, 763 11  Želechovice nad Dřevnicí

IČ: 653 40 248

Bankovní spojení: ČS, a. s. č. ú.: 140 407 6399/0800

Předseda: Hana Ďuláková, mail: hanka(at)dulak.cz, tel.: 608 456 955

Rada sdružení:

Třída Třídní důvěrník
1.A Svitáková Bohumila
1.B Vojtěšek Jiří
2.A Běhalová Andrea
2.B Večeřová Alena
3.A Orlíková Viola
3.B Němečková Radana
4.A Křupalová Andrea
5.A Ďuláková Hana
5.B Žaludek Petr
6.A Drgová Ilona
6.B Babík Ruda
7.A Macháňová Jana
7.B Švábíková Věra
8.A Krč Jindřich
8.B Kořenková Hana
9.A Červenková Markéta
9.B Máčalová Silvie
   

Dalšími cíli pak jsou:
Cílem sdružení je sjednocování výchovného působení rodiny, školy a dalších výchovných institucí a další pomoc škole při plnění jejího poslání.

seznamování vedení školy s náměty a připomínkami rodičů, přispívání škole materiálními a finančními prostředky na zajišťování výchovné činnosti a zlepšování školního prostředí

Příspěvek do sdružení pro školní rok 2018/2019 byl odsouhlasen výborem v následující míře:

1 dítě                  300,- Kč/rok
2 děti                  400,- Kč/rok
3 a více dětí        500,- Kč/rok

Přehledy finančního hospodaření: