PROJEKTY

Společně k cíli IV

Sebeobranou ke zvýšení bezpečnosti i fyzické zdatnosti

V rámci Programu MaS06-23 Zlínského kraje na podporu sebeobrany žáků na základních školách bylo vyhověno naší žádosti o finanční dotaci, díky které jsme v prvním pololetí školního roku 2013/2014 pod vedením instruktorky sebeobrany Lenky Zedkové proškolili žáky 6. – 9. tříd v lekcích sebeobrany.

Výuka byla zaměřena na seberozvoj pohybu těla i mysli, tvorbu důvěry a pocitu bezpečí, všímavost sebe i okolí, teorii i praxi základních sebeobranných technik, nejzákladnější právní znalosti. Rozvoj přirozenosti, sebevědomí, úcty, ochoty pomoci, odvahy říci si o pomoc.

Projekt instalace nového osvětlení a akustických stropních podhledů do vybraných učeben

Doučování žáků škol

V kalendářním roce 2022 je naše škola zapojena do projektu Národního plánu doučování – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Jedná se o cílenou individuální či skupinovou podporu žáků, která reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Modernizace odborné učebny

Předmětem projektu je modernizace odborné jazykové učebny základní školy. V rámci projektu bylo pořízeno moderní technické a materiální vybavení a didaktické pomůcky. Díky projektu dochází k podstatnému zkvalitnění výuky.

Projekt Modernizace odborné učebny ZŠ Želechovice nad Dřevnicí je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003900

Termín realizace projektu: 2017–2021

Challenge your life with four Cs – Projekt 4Cs

Co se pod zkratkou 4Cs skrývá?

Komunikace (communication), spolupráce (collaboration), kritické myšlení (critical thinking) a kreativita (creativity). Na rozvoj těchto dovedností u našich žáků se budeme zaměřovat od školního roku 2019/2020 ve dvouletém mezinárodním projektu v programu Partnerství škol Erasmus+. Součástí projektu jsou i výjezdy žáků do partnerských škol.

Partnerské školy:

  • Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, Česká republika (koordinátor projektu)
  • Osnovna sola Anice Cernejeve Makole, Slovinsko
  • Agrupamento de Escolas José Estevão Aveiro, Portugalsko
  • Istituto Comprensivo “Nino Navarra”Alcamo, Itálie

Project logo

Hlasování o logu 

Modernizace odborných učeben

V závěru srpna byl dokončen projekt Modernizace odborných učeben, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu byla modernizace odborných učeben pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky. V rámci projektu proběhly stavební úpravy související se stavbou výtahu, jenž pomůže k zajištění bezbariérovosti v prostorách školy. Díky projektu dochází k podstatnému zkvalitnění výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011808

Termín realizace projektu: 2017–2020