Projekty

Modernizace odborné učebny

Předmětem projektu je modernizace odborné jazykové učebny základní školy. V rámci projektu bylo pořízeno moderní technické a materiální vybavení a didaktické pomůcky. Díky projektu dochází k podstatnému zkvalitnění výuky.

Projekt Modernizace odborné učebny ZŠ Želechovice nad Dřevnicí je spolufinancován Evropskou unií.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_063/0003900

Termín realizace projektu: 2017–2021

Challenge your life with four Cs – Projekt 4Cs

Co se pod zkratkou 4Cs skrývá?

Komunikace (communication), spolupráce (collaboration), kritické myšlení (critical thinking) a kreativita (creativity). Na rozvoj těchto dovedností u našich žáků se budeme zaměřovat od školního roku 2019/2020 ve dvouletém mezinárodním projektu v programu Partnerství škol Erasmus+. Součástí projektu jsou i výjezdy žáků do partnerských škol.

Partnerské školy:

  • Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, Česká republika (koordinátor projektu)
  • Osnovna sola Anice Cernejeve Makole, Slovinsko
  • Agrupamento de Escolas José Estevão Aveiro, Portugalsko
  • Istituto Comprensivo “Nino Navarra”Alcamo, Itálie

Modernizace odborných učeben

V závěru srpna byl dokončen projekt Modernizace odborných učeben, který je spolufinancován Evropskou unií.

Předmětem projektu byla modernizace odborných učeben pro výuku přírodovědných předmětů a informatiky. V rámci projektu proběhly stavební úpravy související se stavbou výtahu, jenž pomůže k zajištění bezbariérovosti v prostorách školy. Díky projektu dochází k podstatnému zkvalitnění výuky.

Registrační číslo projektu: CZ.06.2.67/0.0/0.0/16_067/0011808

Termín realizace projektu: 2017–2020