Organizace

Základní informace

Ve školním roce 2019/2020 otvíráme 5 oddělení školní družiny. O jednotlivá oddělení se starají  vedoucí vychovatelka Hana Marková, vychovatelky Michaela Bařinová, Aneta Blažejová, Bc. Erika Nováková, Gabriela Skyva Dobešová, DiS. , asistentky Martina Vojtěšková,DiS., Marie Hrubá a Zuzana Adamcová

Provozní doba školní družiny

Ranní provoz:                6: 30 – 7: 50 hodin

Odpolední provoz:      11: 35 – 16: 30 hodin    

Telefonní kontakt :       mobil ŠD 775 779 702 

                                     kancelář školy 577901886 paní Jana Blahušová

V době od  13: 30 – 14: 30  hodin se mohou oddělení ŠD nacházet mimo budovu ZŠ a její přilehlé prostory.

V tuto dobu nelze dítě vyzvednout.

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce (opatřené datem a podpisem) Na telefonní žádost dítě neuvolňujeme.

Případné odhlášení ze ŠD je potřeba udělat písemně na předtištěný formulář.

Poplatek za ŠD činí 1.500,-Kč na školní rok. Hradí se ve dvou splátkách, vždy v prvním celém týdnu měsíce října a února, na účet školy: 2301302845/2010 variabilní symbol=bude přidělen dítěti při nástupu do školy a konstantní symbol 0019. Do sdělení – poznámky, možno uvést jméno dítěte, třídu.

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO ODDĚLENÍ ŠD pro školní rok 2019 – 2020

I. oddělení Hana Marková – vedoucí vychovatelka třídy I. A, III. A  třída 4.A
II. oddělení

Michaela Bařinová – vychovatelka, logopedický asistent

třídy I. B, III. B klub
III. oddělení Aneta Blažejová – vychovatelka třídy II. A, III. A  třída 2.A
IV. oddělení Bc. Erika Nováková – vychovatelka třídy II.B, III.třídy třída 2.B
V. oddělení Gabriela Skyva Dobešová, DiS. – vychovatelka IV. třídy třída 3.B