Organizace

Základní informace

Provozní doba školní družiny

Ráno                   6:30 – 7:50

Odpoledne        11: 40 – 16:30    

Telefonní kontakt : 775 779 702 

V době od  13.30 – 14:30  hodin se mohou oddělení ŠD nacházet mimo budovu ZŠ a její přilehlé prostory.

V tuto dobu nelze dítě vyzvednout.

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce (opatřené datem a podpisem) Na telefonní žádost dítě neuvolňujeme.

Případné odhlášení ze ŠD je potřeba udělat písemně na předtištěný formulář.

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO ODDĚLENÍ ŠD, pro školní rok 2019 – 2020

I. oddělení Hana Marková – vedoucí vychovatelka třídy I. A, III. A + B VÝTVARNA
II. oddělení Michaela Bařinová – vychovatelka třídy I. B, III. A + B KLUB
III. oddělení Aneta Blažejová – vychovatelka třídy II. A+ III. A +B 008
IV. oddělení Erika Nováková – vychovatelka třídy II.B,III. , IV. A + B +V.třídy bývalá MŠ