Organizace

Základní informace

Provozní doba školní družiny

Ráno                   6:30 – 7:50

Odpoledne        11: 40 – 16:30    

V době od  13.30 – 14:30  hodin se mohou oddělení ŠD nacházet mimo budovu ZŠ a její přilehlé prostory.

V tuto dobu nelze dítě vyzvednout.

Má-li být dítě uvolněno z družiny dříve, než v hodinu určenou na zápisním lístku, musí se předem prokázat písemným oznámením zákonného zástupce (opatřené datem a podpisem) Na telefonní žádost dítě neuvolňujeme.

Případné odhlášení ze ŠD je potřeba udělat písemně na předtištěný formulář.

ROZDĚLENÍ TŘÍD DO ODDĚLENÍ ŠD

I.oddělení Hana Marková -vedoucí vychovatelka třída I.A, II.A VÝTVARNA
II.oddělení Michaela Bařinová – vychovatelka třída I.B, II.B KLUB
III.oddělení Erika Nováková – vychovatelka II.A,B+ III.A bývalá MŠ
IV.oddělení Aneta Blažejová – vychovatelka třídy III.A, IV. A,B +V.třídy 008