Prázdniny 2022/2023

Školní rok 2022-2023 bude probíhat následujícím způsobem (dle Č.j.: MSMT-12071/2022-1):

Začátek školního roku                   1. 9. 2022 (čtvrtek)

Podzimní prázdniny                       26. – 28. 10. 202 (středa – pátek)

Vánoční prázdniny                         23. 12. – 2. 1. 2022 (pátek – pondělí)

Konec prvního pololetí                  31. 1. 2023 (úterý)

Pololetní prázdniny                        3. 2. 2023 (pátek)

Jarní prázdniny                                13. – 19. 2. 2023

Velikonoční prázdniny                   6. – 10. 4. 2023 (čtvrtek – pondělí)

Konec školního roku                       30. 6. 2023 (pátek)

 

Pedagogické rady:

 • 29. 8. 2022
 • 14. 11. 2022 (II. stupeň)
 • 15. 11. 2022 (I. stupeň)
 • 23. 1. 2023 (I. stupeň)
 • 24. 1. 2023 (II. stupeň)
 • 14. 4. 2023
 • 22. 6. 2023

Třídní schůzky:

 • 26. 9. 2022 (celý 1. stupeň + 6.A, 6.B, 6.C)
 • 14. 11. 2022
 • 14. 4. 2023

Konzultace pro rodiče žáků na 2. stupni:

 • Každé první úterý v měsíci je vymezeno pro konzultace. Je však nutné se dopředu domluvit s daným vyučujícím.