Prázdniny 2023/2024

Školní rok 2023-2024 bude probíhat následujícím způsobem (dle Č.j.: MSMT-12071/2022-2):

Začátek školního roku                   4. 9. 2023 (pondělí)

Podzimní prázdniny                       26. – 27. 10. 2023 (čtvrtek – pátek)

Vánoční prázdniny                         23. 12. 2023 – 2. 1. 2024 (sobota – úterý)

Konec prvního pololetí                  31. 1. 2024 (středa)

Pololetní prázdniny                        2. 2. 2024 (pátek)

Jarní prázdniny                                19. – 25. 2. 2024

Velikonoční prázdniny                   28. 3. 2024 (čtvrtek)

Konec školního roku                       28. 6. 2024 (pátek)

 

Pedagogické rady:

  • 31. 8. 2023
  • 13.11., 14.11.2024
  • 22.1., 22.1.2024

Třídní schůzky:

  • 14.11.2023

Konzultace pro rodiče žáků:

  • Dle individuální domluvy