Prázdniny 2021/2022

Školní rok 2021-2022 bude probíhat následujícím způsobem (dle č. j. MSMT- 5214/2020-3 ze dne 13. února 2020):

Začátek školního roku                   1. 9. 2021 (středa)

Podzimní prázdniny                       27. – 29. 10. 2021 (středa – pátek)

Vánoční prázdniny                         23. 12. – 2. 1. 2022 (čtvrtek – neděle)

Konec prvního pololetí                  31. 1. 2022 (pondělí)

Pololetní prázdniny                        4. 2. 2022 (pátek)

Jarní prázdniny                                7. – 13. 2. 2022

Velikonoční prázdniny                   14. – 18. 4. 2022 (čtvrtek – pondělí)

Konec školního roku                       30. 6. 2022 (čtvrtek)

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne ve čtvrtek 1. září 2022.

 

Pedagogické rady:

  • 30. 8. 2021
  • 15. 11. 2021
  • 24. 1. 2022
  • 11. 4. 2022
  • 21. 6. 2022

Třídní schůzky:

  • 20. 9. 2021 (celý 1. stupeň + 6.A, 6.B)
  • 15. 11. 2021
  • 11. 4. 2022

Konzultace pro rodiče žáků na 2. stupni:

  • Každé první úterý v měsíci je vymezeno pro konzultace. Je však nutné se dopředu domluvit s daným vyučujícím.