Školní metodik prevence

Školní metodik prevence patologických jevů v naší škole:

Mgr. Blanka Gallová, kabinet č. 204

blanka.gallova@zszelechovice.cz

Jsem tu pro tebe kdykoliv po osobní domluvě, především však v tuto dobu:

Konzultační hodiny:                                               

Úterý 7:00 – 8:45, jindy dle domluvy.

Činnosti vykonávající školní metodik prevence:  

  • Sledování (ve spolupráci s dalšími pracovníky školy) rizik vzniku a projevů sociálně patologických jevů a navrhování cílených opatření k včasnému odhalování těchto rizik a k řešení vzniklých problémů.
  • Spolupráce se školskými a dalšími krizovými, poradenskými a preventivními zařízeními, se zařízeními realizujícími vzdělávání v prevenci a s institucemi zajišťujícími sociálně právní ochranu dětí a mládeže (na základě pověření ředitele školy).
  • Poskytnutí úvodní poradenské konzultace dítěti, které ho samo vyhledá.
  • Provádění opatření k posílení pozitivní atmosféry ve škole.

Ve škole funguje schránka důvěry (1. patro vlevo), kam mohou žáci anonymně psát o svých problémech.

Sdělená radost  – dvojnásobná radost
Sdělená bolest – poloviční bolest