O nás

Kdo jsme?

 • škola pro žáky 1. – 9. ročníku
 • zaměřujeme se na jazykové a enviromentální vzdělávání
 • je pro nás důležitý pozitivní a individuální přístup k žákům
 • chceme vytvářet podnětné a inspirativní prostředí pro žáky i učitele
 • podporujeme spolupráci s rodiči
 • zlepšujeme podmínky pro celoživotní učení
 • organizujeme lyžařské kurzy, školy v přírodě, studijní a poznávací zahraniční pobyty

Školní budova

 • 2021 – rekonstrukce tělocvičny a zázemí u tělocvičny
 • 2020 – stavba výtahu a zajištění bezbariérovosti školy
 • 2020 – nové odborné učebny přírodopisu, informatiky a matematiky
 • 2019 – kompletně nový interiér školní jídelny
 • 2018 – budování nového parkoviště před budovou školy
 • 2018 – nové prostory pro mateřskou školu (v přístavbě školy – 3 oddělení MŠ)
 • 2013 – rozsáhlá rekonstrukce, která zahrnovala zateplení obou budov, výměnu oken, elektroinstalace a osvětlení
 • 1999 – nové školní hřiště
 • 1978 – dokončení přístavby školy, jejíž součástí se stala i nová jídelna, tělocvična, dílny a další zázemí
 • 16. října 1949 – slavnostní otevření ZŠ
 • 1947– zahájení stavby budovy školy