Informace k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ

S účinností od 27. března 2020 byl přijat zákon č. 135/2020 Sb., o zvláštních pravidlech pro přijímání k některým druhům vzdělávání a k jejich ukončování ve školním roce 2019/2020.
Důvodem předložení zákona je řešení mimořádné situace vzniklé v souvislosti s přijímáním krizových opatření Vládou České republiky, zejména usnesení č. 201 ze dne 12. března 2020, kterým se zakázala osobní přítomnost žáků ve školách, které navázalo na mimořádné opatření Ministerstva zdravotnictví proti šíření koronavirové nákazy a následným vyhlášením nouzového stavu. Účinnost zákona tedy bude časově omezena.

Co bude jinak?

Pokračovat ve čtení příspěvku …Informace k jednotným přijímacím zkouškám na SŠ

AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

v důsledku mimořádných opatření vlády bude zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínu 1. 4. – 6. 4. 2020 bez účasti dětí a přednostně distanční formou. Podrobnosti níže. Výjimečně se lze k zápisu dostavit osobně dne 3. 4. 2020 s nutnou rezervací času schůzky na https://zszelechovice.reservando.cz. Děkujeme.

Důležité informace k zápisu: 

Pokračovat ve čtení příspěvku …AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy

Režim domácí výuky – výuka na dálku

INFO PRO RODIČE A ŽÁKY

Intenzivně pracujeme na tom, abychom dětem co nejlépe zprostředkovali výuku v domácím prostředím. Spousta žáků a rodičů již s námi navázalo spolupráci, žáci plní a odevzdávají zadané úkoly, procvičují a studují z učebnic či jiných materiálů. Tímto také děkujeme za trpělivost a udržování komunikace s námi.

Zároveň si uvědomujeme, že pro Vás může být obtížné skloubit momentální situaci, práci, péči o děti a domácí výuku. Chceme Vám poskytnout maximální podporu a snažíme se vše nastavit tak, abychom společně domácí výuku zvládli.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Režim domácí výuky – výuka na dálku

Úřední hodiny ZMĚNA

Úřední hodiny školy 

jsou do odvolání stanoveny na PONDĚLÍ a STŘEDU od 10:00 – 15:00.

V tuto dobu je možné vyzvednout si formulář s potvrzením školy pro uplatnění nároku na ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Tento formulář lze zaslat na vyžádání také elektronicky. V žádosti uveďte celé jméno dítěte, třídu a rodné číslo. Žádost je možné zaslat na reditelka@zszelechovice.cz.

Pokud se do školy potřebujete dostavit v jiný čas, lze si telefonicky domluvit jiný termín (tel.: 778 711 911).

Domácí výuka

Vážení rodiče,

v těchto dnech promýšlíme, připravujeme a testujeme podporu domácí výuky žáků s využitím informačního systému iskola.cz. Od příštího týdne budou k dispozici výukové materiály, odkazy a úkoly z jednotlivých předmětů.

Nyní můžete podpořit vzdělávání svých dětí obecně zejména těmito způsoby:

  • společné čtení a vyprávění (mladší děti)
  • samostatné čtení beletrie i odborné literatury (starší děti)
  • pamětné a písemné procvičování základních matematických operací
  • společné aktivity
  • online procvičování (tipy na online aplikace)

Děkujeme za spolupráci a věříme, že společnými silami vše zvládneme.

O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.

DŮLEŽITÉ: Uzavření základní školy od 11.3.2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 nebude od 11.3.2020 do odvolání probíhat vyučování pro žáky 1. až 9.ročníků základní školy. Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je zakázána.

Z důvodu tohoto opatření výuka ZUŠ Morava na naší škole probíhat nebude.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Příslušný formulář s potvrzením si můžete vyzvednout ve škole.

Prosím, sledujte aktuální informace o vývoji situace na webových stránkách školy a příslušných úřadů.

Pokračovat ve čtení příspěvku …DŮLEŽITÉ: Uzavření základní školy od 11.3.2020