Informace k provozu škol od 27.2.2021 do 21.3.2021

Na základě rozhodnutí vlády ČR, která přijala krizové opatření č. 200 (https://www.msmt.cz/skoly-rezim-od-brezna), se nově do 21. 3. 2021 zakazuje osobní přítomnost:

  • dětí v mateřské škole
  • dětí v přípravné třídě
  • žáků celého 1. a 2. ročníku základní školy

Žáci přípravné třídy a 1. – 2. ročníku přechází na distanční formu vzdělávání. 
Žádáme zákonné zástupce o sledování informací v Edookitu, kde učitelé zveřejní podrobnější pokyny k výuce.

3. – 9. ročníky pokračují v nastaveném režimu distanční výuky.

Po dobu platnosti krizového opatření nebude školní jídelna zajišťovat obědy (v případě úpravy Vás budeme o změně informovat).

Škola nevyplňuje potvrzení o ošetřovném. Více informace o ošetřovném najdete na https://www.cssz.cz/web/cz/aktualni-informace-k-osetrovnemu.

ÚŘEDNÍ HODINY ŠKOLY:  
pondělí 8.00 – 16.30
středa 8.00 – 16.30
(po předchozí domluvě se lze domluvit i na jiný termín)

Na týden od 8. 3. do 14. 3. 2021 připadají JARNÍ PRÁZDNINY.

V tyto dny nebude probíhat distanční výuka.

 

Pohádkový únor

Byla nebyla jednou jedna škola a do ní chodily děti. Ale nebyly to obyčejné děti. Byly to moc šikovné a bystré děti, které měly rády pohádky. Do školy chodili i tvořiví učitelé, kteří také měli rádi pohádky.
Jednoho únorového dne se učitelé rozhodli, že se s dětmi nebudou učit jen vyjmenovaná slova a procvičovat sčítání a odčítání, ale přenesou se do pohádkového světa. Sice jen virtuálně, ale tak se vlastně učili v této době stále.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Sběr papíru

Blíží se další sběr papíru, který proběhne  opět v úterý a ve středu, tentokrát 23.2.a 24.2.2021. 
 
Sběr můžete nosit ráno v době od 6.30 – 8.00 a odpoledne 14.00 – 16.30. Papír prosím noste ke kontejneru, který bude umístěn u kruhového objezdu u školy.
 
Děkujeme, že se zapojujete.

Online turnaj ve Scribbl.io

Žákovský parlament ZŠ Želechovice nad Dřevnicí Vás srdečněně zve na online turnaj v oblíbené hře se slovy Scribbl.io, který proběhne v pondělí 15. 2. 2021 ve 14.00

Pravidla hry jsou jednoduchá. Hráč, kterému se na obrazovce objeví nabídka slov, si jedno vybere a snaží se jeho význam rychle nakreslit. Ostatní hráči hádají, o jaké slovo se jedná. Své tipy píšou do chatu. Čím dříve slovo uhodnou, tím více získají bodů. Hráči se v kreslení postupně střídají. Vyhrává hráč, který nasbírá nejvíce bodů. 

Zájemci o účast v turnaji se do čtvrtka 11. 2. 2021 zaregistrují přes školní mail nebo Edookit u paní učitelky Oborné. Následně budou přidáni do herního týmu v aplikaci Teams, kde se v pondělí 15. 2. 2021 ve 14. 00 sejdou, vysvětlí si bližší pravidla a přepojí se na Scribbl.io.  

Těšíme se na Vás!

Žákovský parlament ZŠ Želechovice nad Dřevnicí TV

Boudo, budko, kdo v tobě bydlí?

Pracujete rádi se dřevem nebo to chcete alespoň zkusit? Trošičku se doma v té záplavě online hodin a úkolů nudíte? Nemáte plán na pololetní prázdniny? Zapojte se do soutěže, vyrobte (klidně za pomoci tatínků, dědečků, strýců, sourozenců, ale i zručných maminek!) budku pro ptáčky, kterou umístíme do školní zahrady. Vše je třeba stihnout ideálně do 14. února, aby si ptáčci před zahnízděním měli možnost nové bydlení prohlédnout a zvyknout si na ně.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Výchovné předměty v distanční výuce

V souvislosti s pololetní klasifikací jsme s kolegy vedli diskusi o hodnocení výchovných předmětů. Podle stanoviska MŠMT mají být v současné době zadávány a hodnoceny i úkoly do výchovných předmětů – což je jiný přístup, než který byl uplatňován v jarním období distanční výuky. Pro vyučující je to mnohdy velmi problematické. Pokud lze v naukových předmětech zadávat úkoly vedoucí k načerpání či prohloubení učiva, formovat na dálku názory, dovednosti či rozvoj občanských kompetencí bez aktivní přímé vazby s dětmi je téměř nemožné. Jak tedy postupujeme?

Pokračovat ve čtení příspěvku …