AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy

Vážení rodiče,

v důsledku mimořádných opatření vlády bude zápis do 1.třídy pro školní rok 2020/2021 probíhat v termínu 1. 4. – 6. 4. 2020 bez účasti dětí a přednostně distanční formou. Podrobnosti níže. Výjimečně se lze k zápisu dostavit osobně dne 3. 4. 2020 s nutnou rezervací času schůzky na https://zszelechovice.reservando.cz. Děkujeme.

Důležité informace k zápisu: 

Pokračovat ve čtení příspěvku …AKTUÁLNĚ: Zápis do 1. třídy

Režim domácí výuky – výuka na dálku

INFO PRO RODIČE A ŽÁKY

Intenzivně pracujeme na tom, abychom dětem co nejlépe zprostředkovali výuku v domácím prostředím. Spousta žáků a rodičů již s námi navázalo spolupráci, žáci plní a odevzdávají zadané úkoly, procvičují a studují z učebnic či jiných materiálů. Tímto také děkujeme za trpělivost a udržování komunikace s námi.

Zároveň si uvědomujeme, že pro Vás může být obtížné skloubit momentální situaci, práci, péči o děti a domácí výuku. Chceme Vám poskytnout maximální podporu a snažíme se vše nastavit tak, abychom společně domácí výuku zvládli.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Režim domácí výuky – výuka na dálku

Domácí výuka

Vážení rodiče,

v těchto dnech promýšlíme, připravujeme a testujeme podporu domácí výuky žáků s využitím informačního systému iskola.cz. Od příštího týdne budou k dispozici výukové materiály, odkazy a úkoly z jednotlivých předmětů.

Nyní můžete podpořit vzdělávání svých dětí obecně zejména těmito způsoby:

  • společné čtení a vyprávění (mladší děti)
  • samostatné čtení beletrie i odborné literatury (starší děti)
  • pamětné a písemné procvičování základních matematických operací
  • společné aktivity
  • online procvičování (tipy na online aplikace)

Děkujeme za spolupráci a věříme, že společnými silami vše zvládneme.

O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.

Úřední hodiny ZMĚNA

Úřední hodiny školy 

jsou do odvolání stanoveny na PONDĚLÍ a STŘEDU od 10:00 – 15:00.

V tuto dobu je možné vyzvednout si formulář s potvrzením školy pro uplatnění nároku na ošetřovné při péči o dítě do 10 let. Tento formulář lze zaslat na vyžádání také elektronicky. V žádosti uveďte celé jméno dítěte, třídu a rodné číslo. Žádost je možné zaslat na reditelka@zszelechovice.cz.

Pokud se do školy potřebujete dostavit v jiný čas, lze si telefonicky domluvit jiný termín (tel.: 778 711 911).

DŮLEŽITÉ: Uzavření základní školy od 11.3.2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 nebude od 11.3.2020 do odvolání probíhat vyučování pro žáky 1. až 9.ročníků základní školy. Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je zakázána.

Z důvodu tohoto opatření výuka ZUŠ Morava na naší škole probíhat nebude.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Příslušný formulář s potvrzením si můžete vyzvednout ve škole.

Prosím, sledujte aktuální informace o vývoji situace na webových stránkách školy a příslušných úřadů.

Pokračovat ve čtení příspěvku …DŮLEŽITÉ: Uzavření základní školy od 11.3.2020

ŘEDITELSKÉ VOLNO 4.2.2020

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v části obce Želechovice nad Dřevnicí bude v úterý 4. 2. 2020 pro tento den vyhlášeno pro základní školu ŘEDITELSKÉ VOLNO. Provoz mateřské školy bude zajištěn. Provoz školní jídelny bude probíhat v omezeném režimu.

Pro žáky 1.- 3. ročníku nabízíme omezený provoz školní družiny od 6:30 do 15:00, kde bude zajištěn dohled nad žáky. Prosím využijte tuto možnost pouze v nezbytně nutném případě. Děkujeme za pochopení.

SKIAREÁL TROJÁK – Lyžařský zájezd

Stále máme volná místa.

POZOR! Nabídku jednodenního zájezdu rozšiřujeme i pro žáky z II. stupně.

Naše škola pořádá ve spolupráci s Monoski Zlín a za finanční podpory SRPŠ pro žáky 1. stupně (3. – 5. ročník přednostně) jednodenní lyžařský zájezd do Skiareálu Troják.

Pokračovat ve čtení příspěvku …SKIAREÁL TROJÁK – Lyžařský zájezd