Vánoce ve světě, Vánoce ve škole

Srdečně Vás zveme na tradiční vánoční setkání ve škole, které se uskuteční 15.12.2023 od 16.00 hodin. Tentokrát jsme se zaměřili na téma, jak se slaví VÁNOCE VE SVĚTĚ.

Těšit se můžete na krátké hudební vystoupení, tvořivé dílničky a příjemnou předvánoční atmosféru. Výstava bude otevřena i v dalších dnech do 21.12.2023 od 13.00 do 17.00 hodin.

Srdečně zvou žáci a učitelé ZŠ Želechovice nad Dřevnicí

PŘIPOJUJEME SE KE STÁVCE

Hlavní důvody připojení ke stávce:

  • Důrazně upozornit na plánované nekoncepční zásahy do vzdělávací soustavy.
  • Nepřipustit snížení platů nepedagogických pracovníků a asistentů pedagoga v roce 2024.
  • Zabránit dalšímu snižování výdajů ve školství, které by nesporně negativně ovlivnilo kvalitu vzdělávání.
    Plánované omezení finančních prostředků pro jednotlivé školy způsobí výrazný pokles počtu hodin věnovaných výuce, omezí možnost dělit třídy na skupiny a povede
    ke zvyšování počtu žáků ve třídách.

V souladu s § 24, odst. 2 zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon) v platném znění, vyhlašuje ředitelka školy z organizačních a technických důvodů dne 27. 11. 2023 pro žáky základní školy ředitelské volno.

Provoz mateřské školy bude pro tento den 27.11.2023 přerušen.

Uvědomujeme si, že uzavření školy Vám pravděpodobně přinese řadu komplikací, přesto Vás žádáme o podporu.

Věříme, že výdaje do vzdělávání jsou investicí do budoucnosti nás všech.

Volby do žákovského parlamentu

S počátkem nového školního roku proběhly na naší škole již tradičně volby do žákovského parlamentu. Všichni žáci čtvrtého až devátého ročníku měli v pátek 29. září možnost zvolit si dva spolužáky, kteří je budou v parlamentu zastupovat. V pondělí 2. října pak mohly volit i ty děti, které v pátek ve škole chyběly.

Na konci druhého volebního dne spočítala volební komise všechny platné odevzdané hlasy a zjistila, kdo se stal členem žákovského parlamentu pro školní rok 2023/2024.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Tandemová výuka

Stejně jako se vzdělávají naši žáci, i my pedagogové jsme otevření, učíme se a hledáme cesty, jak zkvalitňovat výuku.

V letošním školním roce rozšiřujeme počet vyučovacích hodin, kdy učitelé učí v tandemu.

Co je to tandemová výuka (párová výuka, týmová výuka)?

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Sběr papíru

V úterý 19.9. a ve středu 20.9.2023 proběhne sběr papíru. Kontejner bude přistaven na točně autobusu pod školou. V době od 6.30 do 8.00 hodin a od 14.00 do 16.30 hodin bude u kontejneru přítomna dohlížející skupina, která má na starosti sběr vážit a zapisovat. Mimo určený čas je možné kvůli převzetí sběru zavolat panu Karlu Dolinovi (603156220).

Pokračujeme v celoroční soutěži žákovského parlamentu a na nejlepší sběračskou třídu čeká na konci školního roku odměna.