Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně

Od pondělí 8. 6. 2020 je možné realizovat ve škole občasné vzdělávací a socializační aktivity pro žáky 2.stupně. Nabízíme žákům 6. až 8. ročníků účast na dopoledních vzdělávacích blocích, které budou sloužit k upevňování učiva v českém jazyce, matematice a některém z dalších předmětů. Předpokládáme, že bloky se budou realizovat jednou týdně v rozsahu tří vyučovacích hodin pro každou třídu, v čase od 7:50. Podrobnější rozpis bude stanoven na základě počtu účastnících se žáků a organizačních možnostech školy.

Vyučující se může dohodnout s žáky na dalších individuálních nebo skupinových konzultacích či třídnických hodinách i mimo stanovený rozvrh a den.  Třídnické hodiny budou realizovány při prvním nástupu do školy a dále na základě domluvy a možnostech třídního učitele.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Vzdělávací aktivity pro žáky 2. stupně

Letní katalogy Albatros a Fragment – objednávky knih

Milí čtenáři a milé čtenářky, 

máte už doma všechny knihy přelouskané a nevíte co číst, nebo vám chybí nějaká nová knížka, která by vás bavila? Nezoufejte, i v této době si můžete objednat knihy přes školní knihovnu! 😊

Aktuální katalogy z Albatrosu a Fragmentu naleznete v online podobě na odkazech: https://www.kmc.cz/c/kmc-albatros-leto-hp/

https://www.kmc.cz/c/katalog-kkf-leto-2020/

Pokračovat ve čtení příspěvku …Letní katalogy Albatros a Fragment – objednávky knih

Těšíme se na děti!

Od pondělí 25 .5. 2020 se mohou přihlášení žáci prvního stupně účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Výuka bude organizována tak, aby odpovídala všem aktuálním opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací. Konkrétní informace k jednotlivým třídám jsou k dispozici na iskole nebo byly rodičům zaslány emailem. Společně se budeme snažit, abychom vše dobře zvládli.

Zároveň připomínáme, že je potřeba dodržovat Organizační pokyny a stanovená Bezpečnostní pravidla (viz. odkazy pod textem). Před vstupem do budovy školy musí žák odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jinak nebude možné žáka do budovy vpustit. Děkujeme za pochopení a těšíme se, až většinu našich mladších žáků uvidíme osobně. Pro žáky, kteří se prezenční výuky od 25.5. 2020 neúčastní budeme nadále zajišťovat distanční výuku.

Prezenční výuka pro žáky 1.stupně

Na základě nařízení vlády je od 25.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 1. stupně ve škole. Žádáme rodiče všech žáků 1. stupně ZŠ o vyplnění on-line dotazníku, ve kterém je zákonný zástupce žáka povinen vyjádřit zájem o docházku do školy. 

Dotazník je potřeba vyplnit i v případě, že dítě již v tomto školním roce možnost prezenční výuky nevyužije. Odkaz na dotazník bude zaslán emailem rodičům a bude také k dispozici na iskole. Online dotazník je třeba odeslat co nejdříve, nejpozději do pátku 15.5. do 16.00 hodin. V případě, že nemáte přístup k internetu nebo nemáte zřízen e-mailový účet je možno vyzvednout vytištěný dotazník ve škole (Po – Pá – od 10 do 15 hodin), vyplnit jej a odevzdat zde. 

Pokračovat ve čtení příspěvku …Prezenční výuka pro žáky 1.stupně

Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

Na základě nařízení vlády je od 11.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to výhradně za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy.  Naše škola nabízí pravidelné skupinové konzultace od 12. května. Žádáme rodiče všech žáků 9. tříd o vyplnění PŘIHLÁŠKY, ve které je zákonný zástupce žáka povinen vyjádřit zájem o docházku do školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5.2020.

Přihláška je k dispozici ke stažení na webu školy níže a bude také zaslána emailem rodičům. Přihlášku je nutné vyplnit, podepsat a odeslat oskenovanou nebo ofotografovanou nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020, do 15:00 h na martina.kovarova@zszelechovice.cz nebo na tel: 739 286 754. Tiskopis přihlášky si lze také vyzvednout na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.

ORGANIZACE A BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA:

Pokračovat ve čtení příspěvku …Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN VE ŠKOLE

Z technických důvodů bude v týdnu 4. – 8. 5. 2020 přerušen provoz v budově školy. Na tento týden jsou naplánovány práce vyžadující přerušení elektrické energie. V tomto týdnu škola v úřední hodiny nebude otevřena.  V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na reditelka@zszelechovice.cz nebo telefonicky na 778 711 911. Děkujeme za pochopení.

Zápis do předškolního vzdělávání dle rezervačního systému nebude ovlivněn. 

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

V případě příznivého vývoje epidemiologické situace bude od 25. května žákům 1. stupně základních škol umožněna osobní přítomnost na vzdělávacích aktivitách ve škole. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou školních skupin v doporučeném počtu 15 žáků, účast žáků však není povinná. Nadále bude probíhat také distanční výuka. Možná prezenční účast žáků 2. stupně základních škol na občasných vzdělávacích aktivitách či konzultacích v průběhu června je zatím předmětem jednání.

V tuto chvíli jsme schopni zodpovědět jen některé otázky týkající se organizace přítomnosti žáků na naší škole. Řešíme optimální nastavení podmínek pro návrat žáků a pedagogů do školy a také čekáme na avizovaný manuál upřesňující hygienické a další podmínky.

Prosíme o trpělivost, jakmile budeme mít k dispozici konkrétnější instrukce, budeme vás informovat prostřednictvím našich webových stránek a vývěsky na www.iskola.cz.

Podrobné informace k uvolňování opatření v oblasti školství naleznete zde – http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi