Režim domácí výuky – výuka na dálku

INFO PRO RODIČE A ŽÁKY

Intenzivně pracujeme na tom, abychom dětem co nejlépe zprostředkovali výuku v domácím prostředím. Spousta žáků a rodičů již s námi navázalo spolupráci, žáci plní a odevzdávají zadané úkoly, procvičují a studují z učebnic či jiných materiálů. Tímto také děkujeme za trpělivost a udržování komunikace s námi.

Zároveň si uvědomujeme, že pro Vás může být obtížné skloubit momentální situaci, práci, péči o děti a domácí výuku. Chceme Vám poskytnout maximální podporu a snažíme se vše nastavit tak, abychom společně domácí výuku zvládli.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Režim domácí výuky – výuka na dálku

Domácí výuka

Vážení rodiče,

v těchto dnech promýšlíme, připravujeme a testujeme podporu domácí výuky žáků s využitím informačního systému iskola.cz. Od příštího týdne budou k dispozici výukové materiály, odkazy a úkoly z jednotlivých předmětů.

Nyní můžete podpořit vzdělávání svých dětí obecně zejména těmito způsoby:

  • společné čtení a vyprávění (mladší děti)
  • samostatné čtení beletrie i odborné literatury (starší děti)
  • pamětné a písemné procvičování základních matematických operací
  • společné aktivity
  • online procvičování (tipy na online aplikace)

Děkujeme za spolupráci a věříme, že společnými silami vše zvládneme.

O dalších krocích Vás budeme průběžně informovat.

DŮLEŽITÉ: Uzavření základní školy od 11.3.2020

Vážení rodiče,

na základě mimořádného opatření MZ ČR v souvislosti s nepříznivým vývojem epidemiologické situace ve výskytu onemocnění COVID-19 nebude od 11.3.2020 do odvolání probíhat vyučování pro žáky 1. až 9.ročníků základní školy. Osobní přítomnost žáků a studentů na základním, středním a vyšším odborném vzdělávání ve školách a školských zařízeních podle zákona č. 561/2004 Sb., o předškolním, základním, středním, vyšším odborném a jiném vzdělávání (školský zákon), ve znění pozdějších předpisů je zakázána.

Z důvodu tohoto opatření výuka ZUŠ Morava na naší škole probíhat nebude.

Pokud v souvislosti s opatřením Ministerstva zdravotnictví bude muset rodič pečovat o dítě mladší 10 let, pak zaměstnavatel je povinen omluvit jeho nepřítomnost v práci po dobu, kdy pečuje o dítě mladší 10 let.

Zaměstnanec – rodič má nárok na ošetřovné, pokud žije s dítětem ve společné domácnosti. Rodiče se mohou v péči o dítě vystřídat. Příslušný formulář s potvrzením si můžete vyzvednout ve škole.

Prosím, sledujte aktuální informace o vývoji situace na webových stránkách školy a příslušných úřadů.

Pokračovat ve čtení příspěvku …DŮLEŽITÉ: Uzavření základní školy od 11.3.2020

Do you speak English? – Yes, we do.

Dnes se žák naší školy Vojta Špendlík z 9.A zúčastnil Okresního kola konverzační soutěže v anglickém jazyce na Gymnáziu Jana Pivečky ve Slavičíně.
Obsahem soutěže byl poslech, lexikálně gramatický test, konverzace na jeho vylosované téma a řešení jazykových situací: (role-play, story-telling, discussion, debate, …).

Pokračovat ve čtení příspěvku …Do you speak English? – Yes, we do.

Ples škol se opravdu vydařil!

V sobotu 8. února 2020 se v Kulturním domě ve Vizovicích uskutečnil již druhý ples škol – Základní školy a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí a Základní umělecké školy Morava. Slavnostní atmosféru zahájila nádherná polonéza v podání žáků 9. ročníku, kteří byli ve společenském oblečení téměř k nepoznání. Společný tanec s rodiči mnohé dojal k slzám.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Ples škol se opravdu vydařil!

ŘEDITELSKÉ VOLNO 4.2.2020

Z důvodu přerušení dodávky elektrické energie v části obce Želechovice nad Dřevnicí bude v úterý 4. 2. 2020 pro tento den vyhlášeno pro základní školu ŘEDITELSKÉ VOLNO. Provoz mateřské školy bude zajištěn. Provoz školní jídelny bude probíhat v omezeném režimu.

Pro žáky 1.- 3. ročníku nabízíme omezený provoz školní družiny od 6:30 do 15:00, kde bude zajištěn dohled nad žáky. Prosím využijte tuto možnost pouze v nezbytně nutném případě. Děkujeme za pochopení.

Škola oslavila 70. narozeniny

Teplé sluníčko lákající na zahrádku. Žloutnoucí listí na stromech. Školou zní hudba oldies. Slavíme! I naše škola je tak trochu oldies. Nová budova zde plní důležitou funkci již 70 let. V sobotu 19. 10. škola přivítala hosty z řad učitelů, žáků, rodičů a široké veřejnosti, aby společně oslavili toto výročí.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Škola oslavila 70. narozeniny

Deváťáci na prohlídce Legiovlaku

„…bez legií by nebylo Československa.“

               T. G. Masaryk

1. října se žáci 9. A a o den později žáci 9. B vypravili na vlakové nádraží do Vizovic. Právě zde má totiž tento týden zastávku mobilní muzeum, které již pátým rokem křižuje Českou republiku i sousední Slovenskou republiku – Legiovlak.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Deváťáci na prohlídce Legiovlaku