Evropský den jazyků v Želechovicích – Europe. Quiz time!

Ve středu 26. 9. navštívili šesťáci program k Evropskému dni jazyků, který pořádá Gymnázium TGM ve Zlíně.  Aby to ale nebylo ostatním žákům líto, připravily pro ně paní učitelky – jazykářky na hodiny AJ ve čtvrtek 27. 9. stanoviště, na kterých ve dvojicích plnili úkoly související s cizími jazyky, cizími zeměmi, češtinou v její „prapodobě“.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Evropský den jazyků v Želechovicích – Europe. Quiz time!

1 + 9 = učíme se navzájem

Dovolili jsme si použít název jedné metody z konceptu kritického myšlení, protože přesně vystihuje to, o co se tento školní rok snažíme. Chceme propojit naše nováčky – prváky – s těmi na škole nejzkušenějšími žáky. První školní den se deváťáci ujali role průvodců malých spolužáků po rozlehlé školní budově, nyní asistovali paní učitelce Čapkové a Němcové v hodině matematiky.

Pokračovat ve čtení příspěvku …1 + 9 = učíme se navzájem

Hodina tělocviku navíc, šk.rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 naše škola opět navazuje na navýšení pohybových aktivit žáků 1. stupně v rámci činnosti školní družiny, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělání s názvem „Hodina pohybu navíc“.
Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim hravou formou jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky a vést je k týmové spolupráci.
Do projektu je letos zapojeno 57 žáků 1. – 3. ročníku, kteří docházejí do školní družiny a s jejichž zařazením vyjádřili písemný souhlas jejich zákonní zástupci.
Michaela Bařinová

Pokračovat ve čtení příspěvku …Hodina tělocviku navíc, šk.rok 2017/2018