Erasmus+, Aveiro – Portugalsko

Naši učitelé se snaží neustále vzdělávat, jít s dobou, využívat moderní technologie, aby výuka bavila nejen učitele samotné, ale hlavně naše žáky. Hodně nás posunuje kupředu projekt programu Erasmus+ INNOVATIVE USE OF ICT TO IMPROVE STUDENTS LEARNING. Díky němu jsme již více jak dva roky v úzkém kontaktu s pěti školami z Portugalska, Slovinska, Norska, Polska a Itálie. V rámci projektu

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Doučování žáků škol

V kalendářním roce 2022 je naše škola zapojena do projektu Národního plánu doučování – Realizace investice 3.2.3 Národního plánu obnovy.

Jedná se o cílenou individuální či skupinovou podporu žáků, která reaguje na potřebu podpory vzdělávání žáků ohrožených školním neúspěchem v reakci na nemožnost realizace prezenční výuky ve školách během pandemie covid-19.

Hodina s Janem Skácelem

Je učivo, u kterého se „jede na kvantitu“, jsou však věci ve škole i v životě, kdy stojí za to rezignovat na množství a zaměřit se na hloubku prožitku. Myslím, že stoprocentně to platí pro poezii. Proč mnoho lidí z duše nemá básně rádo? Domnívám se, že jsme jim svět básní znechutili i my učitelé. Když jsem přemýšlela, jak dětem přiblížit tvorbu Jana Skácela, jehož významné výročí – 100 let od narození – jsme si začátkem února připomněli, rozhodla jsem se zaměřit se ve „skácelovské hodině“ vyloženě na prožitek. Určování rýmů a hledání metafor si žáci užijí v přijímačkových testech 😊.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Zpráva o velké radosti

Pokud čekáte, že zde budeme informovat o tom, co kdo v 5.A dostal od Ježíška, budeme Vás muset zklamat. V adventní době jsme totiž více mysleli na děti, které nemají takové štěstí, že vyrůstají v milující rodině, v materiálním dostatku, že se vzdělávají, jsou zdravé a celkově mají takové to pravé bezstarostné dětství.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Vánoční výstava

Co se Vám vybaví při slově Vánoce? Vsadíme se, že na seznamu by jistě bylo těšení, stromeček, Ježíšek, dárečky, kostel, světýlka, zvyky, besídka… Přemýšleli jsme, jak v letošním roce zaměřit pozornost spíše na duchovní hodnoty. Všichni jsme poutníci, jsme na cestě od zrození po zánik, cestujeme za blízkými, do práce, sami či ve společnosti, rovně či oklikou – Maria s Josefem také cestovali z Nazareta do Betléma. Motiv cesty tedy propojil výtvarné práce dětí i dvě místa instalace výstavy: naši školu a kostel svatých Petra a Pavla v Želechovicích.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Jsem laskavec

V pátek 12. 11. 2021 se naše škola zúčastnila celorepublikové akce „Jsem laskavec“. Cílem bylo vybrat si jakýkoliv dobrý skutek a v rámci Světového dne laskavosti jej splnit. Na schůzce žákovského parlamentu „parlamenťáci“ odhlasovali, že se jako dobrý skutek pokusíme co nejlépe uklidit okolí naší školy, případně i obec.

Pokračovat ve čtení příspěvku …