CESTA do PRAVĚKU

V hodinách vlastivědy se žáci 4.A dozvěděli, jak se žilo našim předkům v době kamenné. A nebylo by lepší se do tak vzdálené doby přenést a zkusit si jejich život na vlastní kůži?

Nezůstalo jen u plánu: děti si skutečně zkusily vyrobit různé artefakty, které znaly z obrázků v učebnicích, postavily chýši, obstaraly si jídlo, kožešiny, zbraně – zkrátka to, co k životu pravěkého kluka nebo holky patří. Přesvědčily se také o tom, že už v tak dávné době si lidé vytvářeli duchovní představy a rozvíjeli kulty různých božstev, vnímali nejen užitečnost, ale i krásu věcí.

Celý projekt třídu nesmírně bavil a bylo by škoda se o výsledky práce dětí nepodělit nejen se spolužáky, ale i s návštěvníky školy. Nebuďte tedy překvapení, když nevstoupíte do vestibulu školy, ale do doby kamenné!

Jste srdečně zváni k prohlídce.