Pracovníci školy

ředitelka školy Mgr. Jarmila Machalíčková
778 711 911
reditelka@zszelechovice.cz
zástupkyně ředitelky za I. stupeň Mgr. Ludmila Němcová 
775 779 700
ludmila.nemcova@zszelechovice.cz 
zástupkyně ředitelky za II. stupeň Mgr. Martina Kovářová
732 903 990
martina.kovarova@zszelechovice.cz
kancelář školy Jana Blahušová
577 901 886
775 779 701
jana.blahusova@zszelechovice.cz
recepce Diana Langová
diana.langova@zszelechovice.cz
školník Karel Dolina
775 779 704
školní jídelna Ivana Minaříková
775 779 703
ivana.minarikova@zszelechovice.cz
vedoucí ŠD Michaela Bařinová
775 779 702
michaela.barinova@zszelechovice.cz
výchovná poradkyně Mgr. Lenka Kopková 
lenka.kopkova@zszelechovice.cz
speciální pedagog Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz
metodička prevence Mgr. Blanka Gallová
blanka.gallova@zszelechovice.cz

Třídní učitelé 2020/2021

 I. A Mgr. Lucia Čapková
lucia.capkova@zszelechovice.cz
přízemí, 008
 II. A Mgr. Radka Stodůlková
radka.stodulkova@zszelechovice.cz
přízemí, 004
 II. B Mgr. Eva Pekařová
eva.pekarova@zszelechovice.cz
přízemí, 006
 III. A Mgr. Michal Cholek
michal.cholek@zszelechovice.cz
I. patro, 107
 III. B Mgr. Ludmila Němcová
ludmila.nemcova@zszelechovice.cz
I. patro, 103
IV. A Mgr. Vladimíra Mičulková
vladimira.miculkova@zszelechovice.cz
I. patro, 104
IV. B Mgr. Jana Žilková 
jana.zilkova@zszelechovice.cz
přízemí, 007
V. A Mgr. Bronislava Babíková
bronislava.babikova@zszelechovice.cz
I. patro, 106
V. B Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz
přízemí, 003
 VI. A Mgr. Klára Čada
klara.zorkova@zszelechovice.cz
I. patro, 101
 VI. B Mgr. Jan Chlud
jan.chlud@zszelechovice.cz
II. patro, 205
VII. A RNDr. Daniel Pytela
daniel.pytela@zszelechovice.cz
II. patro, 208 (Ch)
VII. B Mgr. Jana Hrubá
jana.hruba@zszelechovice.cz
I. patro, 108
VII. C Mgr. Jitka Kábrtová
jitka.kabrtova@zszelechovice.cz
II. patro, 207
VIII. A Mgr. Markéta Vlčková
marketa.vlckova@zszelechovice.cz
II. patro, 201 (Př)
VIII. B Ing. Andrea Pritchard
andrea.pritchard@zszelechovice.cz
I. patro, 102
IX. A Mgr. Blanka Gallová
blanka.gallova@zszelechovice.cz
II. patro, 206
IX. B Mgr. Růžena Mrázková
ruzena.mrazkova@zszelechovice.cz
II. patro, 203 (Ze)

Další pedagogičtí pracovníci:

výchovná poradkyně Mgr. Lenka Kopková
lenka.kopkova@zszelechovice.cz
II. patro, 209
učitelka I. stupně, AJ  Mgr. Michaela Bednaříková michaela.bednarikova@zszelechovice.cz I. patro, 103
učitelka D, ČJ, VKO Mgr. Lenka Oborná
lenka.oborna@zszelechovice.cz
II. patro, 204
učitelka VV  Mgr. Veronika Krahulíková veronika.krahulikova@zszelechovice.cz I. patro
učitelka M Mgr. Kateřina Bažantová
katerina.bazantova@zszelechovice.cz
II. patro
učitelka ČJ, HV Mgr. Blanka Gallová
blanka.gallova@zszelechovice.cz
II. patro
učitelka HV Mgr. Zuzana Lapčíková
zuzana.lapcikova@zszelechovice.cz
II. patro, 211
učitel VKO, VKZ Mgr. Jan Rynd                jan.rynd@zszelechovice.cz II. patro
učitel TV, vychovatel ŠD Mgr. Karel Vondráček karel.vondracek@zszelechovice.cz přízemí
vychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga ve III. A
Aneta Blažejová
aneta.blazejova@zszelechovice.cz
I. patro, 108
asistentka pedagoga v III. B a v ŠD Martina Vojtěšková, DiS.
martina.vojteskova@zszelechovice.cz
I. patro, 103
vychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga ve IV. A
Gabriela Skyva Dobešová, DiS. gabriela.dobesova@zszelechovice.cz přízemí, 007
asistentka pedagoga ve V. A a v ŠD Marie Hrubá
marie.hruba@zszelechovice.cz
I. patro, 107
asistentka pedagoga ve V. B a v ŠD Zuzana Adamcová
zuzana.adamcova@zszelechovice.cz
přízemí, 004
asistentka pedagoga v VI. A Blanka Knapová blanka.knapova@zszelechovice.cz I. patro, 101
asistentka pedagoga v IX. A Mgr. Bc. Ingrid Pollachová ingrid.pollachova@zszelechovice.cz II. patro, 206
asistentka pedagoga v VIII. A Lena Krompolcová lena.krompolcova@zszelechovice.cz II. patro
asistentka pedagoga, vychovatelka ŠD Hana Staňková
hana.stankova@zszelechovice.cz
přízemí
asistentka pedagoga v VII. B Aneta Urban
aneta.urban@zszelechovice.cz
II. patro

 

Další provozní zaměstnanci:

  • Eva Macíková – uklízečka
  • Kateřina Dadáková – uklízečka
  • Jarmila Justová – uklízečka
  • Vojtěška Šenkeříková – uklízečka