Pracovníci školy

ředitelka školy Mgr. Jarmila Machalíčková
778 711 911
reditelka@zszelechovice.cz
zástupce ředitele PaedDr.  Jaromír Macík 
775 779 700
jaromir.macik@zszelechovice.cz
kancelář školy Jana Blahušová
577 901 886
775 779 701
jana.blahusova@zszelechovice.cz
školník Karel Dolina
775 779 704
školní jídelna Ivana Minaříková
775 779 703
ivana.minarikova@zszelechovice.cz
vedoucí ŠD Hana Marková
775 779 702
hana.markova@zszelechovice.cz
výchovný poradce Mgr. Lenka Kopková 
lenka.kopkova@zszelechovice.cz
speciální pedagog Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz
metodik prevence Mgr. Blanka Gallová
blanka.gallova@zszelechovice.cz

Třídní učitelé 2018/2019

 I. A Mgr. Lucia Čapková
lucia.capkova@zszelechovice.cz
přízemí, 008
 I. B Mgr. Ludmila Němcová
ludmila.nemcova@zszelechovice.cz
přízemí, třída u tělocvičny
 II. A Mgr. Radka Stodůlková
radka.stodulkova@zszelechovice.cz
přízemí, 006
 II. B Mgr. Eva Pekařová
eva.pekarova@zszelechovice.cz
přízemí, 004
 III. A Mgr. Bronislava Babíková
bronislava.babikova@zszelechovice.cz
I. patro, 106
 IV. A Mgr. Marie Oškerová
marie.oskerova@zszelechovice.cz
I. patro, 104
 IV. B Mgr. Michaela Dolanská
michaela.dolanska@zszelechovice.cz
I. patro, 103
 V. A Mgr. Ivana Petrová
ivana.petrova@zszelechovice.cz
I. patro, 101
 V. B Mgr. Michal Cholek
michal.cholek@zszelechovice.cz
přízemí, 007
 VI. A Mgr. Markéta Vlčková
marketa.vlckova@zszelechovice.cz
II. patro, 201
 VI. B Ing. Andrea Pritchard
andrea.pritchard@zszelechovice.cz
I. patro, 102
VII. A Mgr. Lenka Oborná
lenka.oborna@zszelechovice.cz
I. patro, 107
VII. B Mgr. Růžena Mrázková
ruzena.mrazkova@zszelechovice.cz
II. patro, 203
VIII. A Mgr. Kateřina Bažantová
katerina.bazantova@zszelechovice.cz
I. patro, 108
VIII. B Mgr. Jitka Kábrtová
jitka.kabrtova@zszelechovice.cz
II. patro, 207
IX. A Mgr. Martina Kovářová
martina.kovarova@zszelechovice.cz
II. patro, 206
IX. B Mgr. Jana Hrubá
jana.hruba@zszelechovice.cz
II. patro, 205

Další pedagogičtí pracovníci:

výchovná poradkyně Mgr. Lenka Kopková
lenka.kopkova@zszelechovice.cz
II. patro
speciální pedagog Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz
přízemí, 009
učitel Che – Fy, IKT RNDr. Daniel Pytela
daniel.pytela@zszelechovice.cz
II. patro
učitelka Vv – VKO Mgr. Radka Hanusová
radka.hanusova@zszelechovice.cz
II. patro
vedoucí ŠD Hana Marková
hana.markova@zszelechovice.cz
přízemí, 009
vychovatelka ŠD Michaela Bařinová
michaela.barinova@zszelechovice.cz
přízemí, klub
vychovatelka ŠD,
asistent pedagoga  ve I. A
Aneta Blažejová
aneta.blazejova@zszelechovice.cz
přízemí, 008
vychovatelka ŠD Erika Nováková
erika.novakova@zszelechovice.cz
I. patro, třída u tělocvičny
asistent pedagoga v III. A a v ŠD Marie Hrubá
marie.hruba@zszelechovice.cz
I. patro, třída u tělocvičny
asistent pedagoga v III. A a v ŠD Zuzana Adamcová
zuzana.adamcova@zszelechovice.cz
II. patro, 004
asistent pedagoga v I. B a v ŠD Martina Vojtěšková 
martina.vojteskova@zszelechovice.cz
přízemí – třída u tělocvičny, klub
asistent pedagoga v VIII. A Hana Staňková
hana.stankova@zszelechovice.cz
I. patro
asistent pedagoga v VII., VI. A Jana Žáčková I.patro