Pracovníci školy

ředitelka školy Mgr. Jarmila Machalíčková
778 711 911
reditelka@zszelechovice.cz
zástupkyně ředitelky za I. stupeň Mgr. Ludmila Němcová 
775 779 700
ludmila.nemcova@zszelechovice.cz 
zástupkyně ředitelky za II. stupeň Mgr. Martina Kovářová
732 903 990
martina.kovarova@zszelechovice.cz
kancelář školy

Jana Blahušová
577 901 886
775 779 701
jana.blahusova@zszelechovice.cz 

Diana Langová
diana.langova@zszelechovice.cz

školník Karel Dolina
775 779 704
školní jídelna Ivana Minaříková
775 779 703
ivana.minarikova@zszelechovice.cz
vedoucí ŠD Michaela Bařinová
775 779 702
michaela.barinova@zszelechovice.cz
výchovná poradkyně Mgr. Lenka Kopková 
lenka.kopkova@zszelechovice.cz
speciální pedagog Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz
metodička prevence Mgr. Blanka Gallová
blanka.gallova@zszelechovice.cz
školní psycholožka Mgr. Adéla Ševečková
778 883 893
psycholog@zszelechovice.cz

Třídní učitelé 2021/2022

přípravná třída Bc. Anna Ovesná  anna.ovesna@zszelechovice.cz  přízemí, 005
I. A Mgr. Radka Stodůlková
radka.stodulkova@zszelechovice.cz
přízemí, 004
I. B Mgr. Eva Pekařová
eva.pekarova@zszelechovice.cz
přízemí, 006
 II. A Mgr. Lucia Čapková
lucia.capkova@zszelechovice.cz 
přízemí, 008
III. A Mgr. Ivana Antonová  ivana.antonova@zszelechovice.cz  přízemí, 003
III. B Mgr. Michaela Bednaříková michaela.bednarikova@zszelechovice.cz I. patro, 106
IV. A Mgr. Michal Cholek
michal.cholek@zszelechovice.cz
I. patro, 107
IV. B Mgr. Ludmila Němcová
ludmila.nemcova@zszelechovice.cz
I. patro, 103
V. A Mgr. Vladimíra Mičulková
vladimira.miculkova@zszelechovice.cz
I. patro, 104
V. B Mgr. Jana Žilková 
jana.zilkova@zszelechovice.cz
přízemí, 007
 VI. A Mgr. Růžena Mrázková
ruzena.mrazkova@zszelechovice.cz
II. patro, 203 (Ze)
 VI. B

Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz                           Michaela Bařinová
michaela.barinova@zszelechovice.cz

I. patro, 101
VII. A Mgr. Blanka Gallová
blanka.gallova@zszelechovice.cz                           Mgr. Lenka Oborná
lenka.oborna@zszelechovice.cz
II. patro, 206
VII. B Mgr. Kateřina Bažantová
katerina.bazantova@zszelechovice.cz
II. patro, 205
VIII. A RNDr. Daniel Pytela
daniel.pytela@zszelechovice.cz
II. patro, 208 (Ch)
VIII. B Mgr. Jana Hrubá
jana.hruba@zszelechovice.cz
I. patro, 108
VIII. C Mgr. Jitka Kábrtová
jitka.kabrtova@zszelechovice.cz
II. patro, 207
IX. A Mgr. Markéta Vlčková
marketa.vlckova@zszelechovice.cz
II. patro, 201 (Př)
IX. B Ing. Andrea Pritchard
andrea.pritchard@zszelechovice.cz
I. patro, 102

Další pedagogičtí pracovníci:

výchovná poradkyně, učitelka M Mgr. Lenka Kopková
lenka.kopkova@zszelechovice.cz
II. patro, 209
učitelka VKO, VKZ, speciální pedagog Mgr. Klára Čada
klara.cada@zszelechovice.cz
I. patro
učitelka VV  Mgr. Veronika Miklovičová veronika.miklovicova@zszelechovice.cz I. patro
učitelka M, Př, Pv, Vv, Tv Mgr. Kristýna Šerá kristyna.sera@zszelechovice.cz I. patro
učitelka Prv, Vv, Hv, speciální pedagog Mgr. Ivana Adámková ivana.adamkova@zszelechovice.cz I. patro, 106
učitelka HV Mgr. Zuzana Lapčíková
zuzana.lapcikova@zszelechovice.cz
II. patro, 211
vychovatel ŠD Mgr. Karel Vondráček karel.vondracek@zszelechovice.cz přízemí
vychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga ve IV. A
Aneta Blažejová
aneta.blazejova@zszelechovice.cz
I. patro, 108
asistentka pedagoga v IV. B a v ŠD Martina Vojtěšková, DiS.
martina.vojteskova@zszelechovice.cz
I. patro, 103
vychovatelka ŠD,
asistentka pedagoga ve V. B
Gabriela Dobešová, DiS. gabriela.dobesova@zszelechovice.cz přízemí, 007
asistentka pedagoga ve III. B a v ŠD Marie Hrubá
marie.hruba@zszelechovice.cz
I. patro, 107
asistentka pedagoga ve VI. B Zuzana Adamcová
zuzana.adamcova@zszelechovice.cz
I. patro, 101
asistentka pedagoga v VII. A Blanka Knapová blanka.knapova@zszelechovice.cz I. patro, 101
vychovatelka ŠD Hana Staňková
hana.stankova@zszelechovice.cz
přízemí
asistentka pedagoga v VIII. B Aneta Urban
aneta.urban@zszelechovice.cz
II. patro
asistentka pedagoga v VIII. C, učitelka TV Natálie Valášková  natalie.valaskova@zszelechovice.cz II. patro
asistentka pedagoga v VI. A Soňa Mikešová sona.mikesova@zszelechovice.cz II. patro

 

Další provozní zaměstnanci:

  • Eva Macíková – uklízečka
  • Kateřina Dadáková – uklízečka
  • Jarmila Justová – uklízečka
  • Vojtěška Šenkeříková – uklízečka