Pracovníci školy

ředitelka školy Mgr. Jarmila Machalíčková
778 711 911
reditelka@zszelechovice.cz
zástupkyně ředitelky za 1.stupeň Mgr. Ludmila Němcová 
737 153 929
ludmila.nemcova@zszelechovice.cz 
zástupkyně ředitelky za 2.stupeň Mgr. Martina Wlazlo
732 903 990
martina.wlazlo@zszelechovice.cz
vedoucí školní družiny

Michaela Bařinová
775 779 702
michaela.barinova@zszelechovice.cz

kancelář školy

Jana Blahušová
775 779 701
jana.blahusova@zszelechovice.cz 

Diana Langová                                                                                                                 775 779 701                                                                    diana.langova@zszelechovice.cz

správce areálu

Karel Dolina
775 779 704                                                                  karel.dolina@zszelechovice.cz

školnice Kateřina Dadáková                                katerina.dadakova@zszelechovice.cz
školní jídelna Ivana Minaříková
775 779 703
ivana.minarikova@zszelechovice.cz
výchovný poradce

Mgr. et Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz

Mgr. Martina Wlazlo
martina.wlazlo@zszelechovice.cz

kariérová poradkyně

Aneta Urban
aneta.urban@zszelechovice.cz

speciální pedagog

Mgr. et Mgr. Lukáš Kollarčík
lukas.kollarcik@zszelechovice.cz

Mgr. Michaela Malaníková                          michaela.malanikova@zszelechovice.cz

metodička prevence

Mgr. Blanka Gallová
blanka.gallova@zszelechovice.cz

Michaela Bařinová                                  michaela.barinova@zszelechovice.cz

Třídy 2023/2024

přípravná třída Bc. Anna Ovesná (TU)   anna.ovesna@zszelechovice.cz  přízemí, 005
I. A Mgr. Lucia Čapková (TU)
lucia.capkova@zszelechovice.cz 
přízemí, 008
I. B Mgr. Eva Pekařová (TU) eva.pekarova@zszelechovice.cz
přízemí, 004
 II. A Ing. Soňa Plešáková (TU) sona.plesakova@zszelechovice.cz
přízemí, 003
II. B Mgr. Jana Žilková (TU)
jana.zilkova@zszelechovice.cz
přízemí, 007
III. A

Mgr. Radka Stodůlková (TU) radka.stodulkova@zszelechovice.cz

přízemí, 006
III.B

Mgr. Michal Cholek (TU) michal.cholek@zszelechovice.cz

I. patro, 107
IV. A

Mgr. Vladimíra Mičulková (TU) vladimira.miculkova@zszelechovice.cz

Marie Petrášová (AP) marie.petrasova@zszelechovice.cz

I. patro, 104
V. A

Gabriela Dobešová, DiS. (TU)
gabriela.dobesova@zszelechovice.cz

Natálie Valášková (AP) natalie.valaskova@zszelechovice.cz

I. patro, 106
V. B Mgr. Kristýna Šerá (TU) kristyna.sera@zszelechovice.cz
I. patro, 103
VI.A

RNDr. Daniel Pytela (TU) daniel.pytela@zszelechovice.cz

Aneta Blažejová (AP) aneta.blazejova@zszelechovice.cz

I. patro, 101
VI.B

Aneta Urban (TU)  aneta.urban@zszelechovice.cz

Johana Latková (AP) johana.latkova@zszelechovice.cz

I. patro, 108
VII. A

Ing. Andrea Pritchard (TU)
andrea.pritchard@zszelechovice.cz 

Mgr. Bohumila Schönbaumová (AP) bohumila.schonbaumova@zszelechovice.cz

I. patro, 102
VII. B

Mgr. Veronika Miklovičová (TU) veronika.miklovicova@zszelechovice.cz

Iveta Horáková (AP) iveta.horakova@zszelechovice.cz

II. patro, 206
VII. C Mgr. Markéta Vlčková (TU)
marketa.vlckova@zszelechovice.cz
II. patro, 201 (Př)
VIII. A

Mgr. Růžena Mrázková (TU)
ruzena.mrazkova@zszelechovice.cz

Zuzana Adamcová (AP) zuzana.adamcova@zszelechovice.cz 

II. patro, 203 (Ze)
VIII. B

Mgr. Jitka Kábrtová (TU) jitka.kabrtova@zszelechovice.cz

II. patro, 207
IX.A

Mgr. Blanka Gallová (TU)
blanka.gallova@zszelechovice.cz                           Mgr. Lenka Oborná (TU)
lenka.oborna@zszelechovice.cz

Blanka Knapová (AP) blanka.knapova@zszelechovice.cz

II. patro, 208 (Ch)
IX.B Mgr. Kateřina Bažantová (TU)
katerina.bazantova@zszelechovice.cz
II. patro, 205

Další pedagogičtí pracovníci:

učitelka –  2. stupeň Mgr. Barbora Kubešová barbora.kubesova@zszelechovice.cz
učitelka – 2. stupeň Bc. Karolína Szcotková  karolina.szcotkova@zszelechovice.cz
učitelka – 2. stupeň Mgr. Hana Šimková hana.simkova@zszelechovice.cz
učitelka – 2. stupeň Bc. Magdaléna Šperlingová magdalena.sperlingova@zszelechovice.cz
   
vychovatelka ŠD Martina Bubeníková martina.bubenikova@zszelechovice.cz
vychovatelka ŠD Lucie Sedláčková lucie.sedlackova@zszelechovice.cz
vychovatelka ŠD Hana Staňková hana.stankova@zszelechovice.cz
vychovatelka ŠD Tereza Galandrová tereza.galandrova@zszelechovice.cz

 

Další provozní zaměstnanci:

  • Eva Macíková – uklízečka
  • Jarmila Justová – uklízečka
  • Vojtěška Šenkeříková – uklízečka