Školní sportovní klub

Nabídka aktivit Školního sportovního klubu ve školním roce 2018/19

Paušální příspěvek (za všechny přihlášené kroužky dohromady) je 500 Kč za celý školní rok. Platbu provádějte v hotovosti v kanceláři u p. Blahušové do konce září.

Přihlášku naleznete zde. Po vyplnění ji odevzdejte v kanceláři p. Blahušové. 

Nabídka sportovních kroužků ŠSK ve školním roce 2018/2019:

PONDĚLÍ

13-14 h                   florbal, 1.-5.tř.                              M. Cholek
14-15 h                   kopaná 1.-3.tř.                             K. Dolina
15-16 h                   kopaná MŠ                                  K. Dolina

ÚTERÝ

12.45-13.30 h        hodina v pohybu, 1.-2.tř.                M. Bařinová
13.45-15 h             florbal, 6.-7.tř.                                 J. Macík

STŘEDA

12.45-13.30 h     hodina v pohybu, 1.-2.tř.                 M. Bařinová
13.30-14.15 h     orientální tanec, 1.-5.tř.                   M. Dolanská
14.15-15 h          minivolejbal, 1.-3.tř.                         K. Bažantová

ČTVRTEK

13-14 h                 badminton, 2.-5.tř.                           B. Babíková
14-15 h                 badminton, 6.-9.tř.                           B. Babíková
16.30-18 h            žij zdravě, sportuj stylově, 7-12 let   M. Bařinová

PÁTEK

13.45-15h             florbal, 8.-9.tř.                                    J. Macík

 

Název: Školní sportovní klub při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí
Adresa: 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 725 532 51
Číslo účtu: 2900 240 340 / 2010 Fio banka a.s.