Školní sportovní klub

 

Nabídka sportovních aktivit ve školním roce 2022/2023

Sportovní kroužky – Fotbalová průprava/Fotbalová školička MŠ/Fotbalová přípravka otvíráme 19.9.2022

Ostatní kroužky z organizačních důvodů o týden později 27.9.2022

 

 

 

PONDĚLÍ 14:00 – 15:00 Fotbalová průprava –  3. – 5. třída Karel Dolina  
  15:00 – 16:00 Fotbalová školička –  MŠ a PT Karel Dolina,

 

 

 

 

 

Michaela Bařinová

 

ÚTERÝ

 

15:00 – 16:00 Sportovní hry /fotbal, florbal/ –  II. stupeň Jaroslav Bartošek  

STŘEDA

14:00 – 15:00 Aerobik – 1. a 2. třída Jana Žilková  
STŘEDA 15:00 – 16:00

 

 

 

 

Florbal – I. stupeň

 

 

 

 

M. Bařinová

J. Bartošek

 
ČTVRTEK 15:00 – 16.00 Sportovní hry /fotbal,florbal/ –  II. stupeň Jaroslav Bartošek  
PÁTEK 13:30 – 14:30 Fotbalová přípravka – 1. a 2. třída Michaela Bařinová, Karel Dolina  

 

  • Přihlásit či odhlásit se ze zájmového sportovního kroužku lze pouze v pololetí školního roku nebo z vážných zdravotních důvodů – vždy písemně.
  • V případě nedostatečného počtu zájemců (10) nebude kroužek otevřen.
  • Škola může kroužek zrušit i v průběhu školního roku (malý počet zájemců).
  • Pro účast v kroužku je nutné uhradit členský příspěvek, který na školní rok 2022/2023 činí 600 Kč za člena.
  • Pro identifikaci plateb žáků je nutné uvádět jméno dítěte, třídu a název kroužku. Příspěvek opravňuje člena k účasti ve všech nabízených kroužcích, pokud to bude z kapacitních důvodů možné.
  • Příspěvek je splatný do konce září.
  • Převodem na účet Školního sportovního klubu 2900 240 340 / 2010
  • Přihlášku naleznete na stránkách školy nebo u paní Bařinové.

Přihláška ke stažení zde:

SkolnisportovniklubpriZakladniskoleZelechovicenadDrevnici 2022 

 

 

 

       Kontaktní osoba:  Michaela Bařinová, tel. 736 710 506                                                                                                                                                 e-mail: michaela.barinová@zszelechovice.cz

                                                                                                                 

Název: Školní sportovní klub při ZŠ Želechovice nad Dřevnicí
Adresa: 4. května 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí
IČ: 725 532 51
Číslo účtu: 2900 240 340 / 2010 Fio banka a.s.