Organizace školního roku 2020-2021

Školní rok 2020-2021 bude probíhat následujícím způsobem (dle č. j. MSMT-4849/2019-2 ze dne 20. února 2019):

Začátek školního roku                   1. 9. 2020 (úterý)

Podzimní prázdniny                       29. -30. 10. 2020 (čtvrtek – pátek)

Vánoční prázdniny                         23. 12.-3. 1. 2021

Konec prvního pololetí                  28. 1. 2021 (čtvrtek)

Pololetní prázdniny                        29. 1. 2021 (pátek)

Jarní prázdniny                               8. – 14. 3. 2021

Velikonoční prázdniny                    1.-5. 4. 2021 (čtvrtek – pondělí)

Konec školního roku                       30. 6. 2021 (středa)

 

Období školního vyučování ve školním roce 2020/2021 začne v úterý 1. září 2020.

Třídní schůzky s rodiči:

  • 29. 9. 2020 (pouze pro první stupeň)
  • 12. a 13. 4. 2021 online třídní schůzky a individuální konzultace s rodiči

Pedagogické rady:

  • 8. 4. 2021

Sběr papíru:

Papír je možné dovézt v dané dny v časech 8:00 – 16:00 hod.

  • 15.–16. 9. 2020 (úterý – středa)
  • 3.-4. 11. 2020 (úterý – středa)
  • 15.–16. 12. 2020 (úterý – středa)

 

Konzultační dny

Rodiče žáků 2. stupně mohou po předchozí domluvě s vyučujícím přijít na konzultaci každé druhé úterý v měsíci v čase 15.00 – 17.00, pakliže je to v souladu s platnými protiepidemiologickými opatřeními.