Organizace školního roku

Úřední hodiny v době letních prázdnin

Školní rok 2018-2019 bude probíhat následujícím způsobem (dle č. j. MSMT-6576/2017-1 ze dne 4. dubna 2017):

Začátek školního roku                   3. 9. 2018 (pondělí)

Konec prvního pololetí                  31. 1. 2019 (čtvrtek)

Konec školního roku                      28. 6. 2019 (pátek)

 

Období školního vyučování ve školním roce 2019/2020 začne v pondělí 2. září 2019.

Třídní schůzky s rodiči:

24. 9. 2018 (pouze pro první stupeň)

12. 11. 2018

Pedagogické rady:

  • 30. 8. 2018
  • 12. 11. 2018 + třídní schůzky

Sběr papíru:

25. – 26. 9. 2018

6. – 7. 11. 2018

8. – 9. 1. 2019

5. – 6. 3. 2019

14. – 15. 5. 2019

25. – 26. 6. 2019