Školní poradenské pracoviště

Školní poradenské pracoviště ZŠ Želechovice nad Dřevnicí (ŠPP) je jedinou složkou školského poradenství, jehož činnost zajišťuje přímo naše základní škola. Dále využíváme služeb jednotlivých pracovišť Krajské pedagogicko psychologické poradny a několika speciálně pedagogických center (školských poradenských zařízení), v případě potřeby také středisek výchovné péče. Hlavním účelem činnosti ŠPP je poskytování pedagogicko-psychologických poradenských služeb žákům školy, jejich zákonným zástupcům a ostatním pedagogům.

ŠPP ZŠ Želechovice nad Dřevnicí je úplné – představují ho výchovní poradci, školní metodičky prevence, školní speciální pedagogové a školní psycholožka.

KONTAKTY NA ODBORNÁ PRACOVIŠTĚ V REGIONU: