Tělesná výchova

„Tělocvik, tělocvik!
Toť jediná hráz proti změkčilosti a rozmařilosti,
proti všelikým neduhům,
vyplývajícím z pokročilé vzdělanosti,
vlastně vzdělanosti nepravé,
neb pravá vzdělanost je celá, dokonalá,
není jen poloviční.
Pravá vzdělanost vztahuje se tak dobře
na ducha jako na tělo.“