Organizace

 1. Do školní jídelny je vstup povolen pouze stravujícím se žákům, zaměstnancům školy, cizím strávníkům s platnou přihláškou ke stravování a rodičům, kteří vyzvedávají oběd nemocnému žákovi, popř. se dohodnou na ochutnání degustační porce.
 2. Obědy se vydávají:
 • 11.00 – 11.30 hodin – obědy pro cizí strávníky, důchodce, výdej do jídlonosičů
 • 11.30 –  14.00 hodin – obědy pro MŠ, ZŠ
 • Svačinky se vydávají : od 9.40  do 10.00 hod.

             Pedagogický dozor zajištěn.

       Organizace plynulého výdeje stravy je zabezpečena úpravou rozvrhů a organizací
       opatřeními včetně pedagogických dozorů ve školní jídelně.

 1. Žáci přicházejí do jídelny přes umývárnu, kde si umyjí ruce.
 2. Jídlo je vydáno po přiložení čipu k výdejnímu terminálu. Oběd je vydán v případě objednávky. Nebyl –li oběd objednán, nebude vydán. Pokud strávník ztratí nebo zapomene čip, vyzvedne si ráno do 8: 00 ve školní jídelně (kanceláři školní jídelny) potvrzení o řádné objednávce oběda. Oběd bude vydán až po předložení tohoto potvrzení.
 3. Jídlo a nápoje se konzumují u stolu a vsedě. Je zakázáno oběd vynášet ze školní jídelny. Pokud strávníci sní celý oběd (včetně polévky), mohou požádat paní kuchařky o přiměřený přídavek.
 4. Strávníci mají povinnost nahlásit úraz dohlížejícímu vyučujícímu.
 5. Vychovatelky školní družiny konají dohled u svého oddělení a dbají na to, aby si žáci správně objednali oběd na příští dny.
 6. Oběd se objednává pomocí čipu na objednávkovém terminálu na další den až dva týdny dopředu. Objednávku na následující den je možné provést do 23.59. Pokud nebude mít strávník oběd objednaný nejpozději jeden den dopředu (pouze po nemoci do 8.00 hodin ráno daného dne), oběd mu nebude vydán!
 7. Vkládání finančních prostředků probíhá inkasní platbou.
 • Majitel účtu souhlasí s inkasní platbou z jeho běžného/sporožirového účtu.
 • Povolená částka inkasa musí být minimálně 800,–Kč.
 • Inkaso probíhá vždy k 20. dni v měsíci a bude inkasována částka potřebná na následující měsíc.
 • Inkasovat bude Základní škola a Mateřská škola Želechovice nad Dřevnicí, příspěvková organizace, 4.května č. 336, 763 11 Želechovice nad Dřevnicí 
  Číslo sběrného účtu ZŠ Želechovice nad Dřevnicí – 230 130 2845/2010  Fio banka                                                        
 1. Rodiče si mohou zkontrolovat pohyb účtu dítěte na internetu – záložka – detailní historie účtu.
 2. Po ukončení povinné školní docházky bude v měsíci červenci, bankovním převodem zbývající částka za stravování vrácena.
 3. Při ztrátě nebo poškození čipu si strávník musí v kanceláři školy zakoupit nový čip.
 4. Strávníci, kteří onemocní, si mohou telefonicky na číslo 775 779 703 odhlásit do 8.00 hodin nebo mají možnost oběd vyzvednout do jídlonosiče, a to pouze první den nemoci. (Vyhláška o školním stravování č. 107/2005 Sb. v platném znění).
  Pokud tak neučiní, musí hradit oběd v plné výši.
 5. Informace o alergenech obsažených v pokrmech jsou vyvěšeny u jídelního lístku v jídelně a na webových stránkách školní jídelny.
 6. Poplatky za obědy
 • Strávníci 7-10   let        31 Kč
 • Strávníci 11-14 let        33 Kč
 • Strávníci nad 15 let      35  Kč
 • Cizí strávníci                 110 Kč včetně DPH
 • MŠ  3-6 let  celodenní            43 Kč   polodenní 34 Kč
 • MŠ 7 let a více celodenní       48 Kč   polodenní  38  Kč

16 . Připomínky a dotazy ke stravování vyřizuje vedoucí školní jídelny v kanceláři ŠJ od 7.00 do  14.00 hodin. 

Zpracovala: Ivana Minaříková, vedoucí školní jídelny

 V Želechovicích nad Dřevnicí, 1. 9. 2022