Výchovné poradenství

ZÁKLADNÍ INFORMACE:

Výchovní poradci školy:
Mgr. Lenka Kopková, II. patro, kabinet č. 209 – volba povolání, přijímací řízení na SŠ

e-mail: lenka.kopkova@zszelechovice.cz

Konzultační hodiny: pondělí 6.40 – 7.40 (kabinet č. 209)

Mgr. et Mgr. Lukáš Kollarčík, přízemí, učebna č. 003  – výchovné, studijní, vztahové problémy

e-mail: lukas.kollarcik@zszelechovice.cz

Konzultační hodiny: úterý 12.30 – 13.30 (v učebně č. 003, popřípadě v klidové místnosti v 1. patře).

S výchovnými poradci lze konzultovat:

  • výchovné problémy
  • studijní problémy
  • problémy ve vztazích
  • otázky volby povolání a dalšího studia na středních školách
  • problematiku přijímacího řízení na SŠ

 

PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ – UŽITEČNÉ ADRESY

www.ppporzl.cz – Pedagogicko-psychologická poradna Zlín

www.svpdomek.cz – Středisko výchovné péče Zlín

 

VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY – UŽITEČNÉ ADRESY

www.zkola.cz – Publikace  Kam na školu ve ZK

www.infoabsolvent.cz – Volba školy, oboru, filmy o různých povoláních

www.atlasskolstvi.cz – Studijní nabídky škol

www.scio.cz – Pro studenty a rodiče