Výchovné a kariérové poradenství

Mgr. Lenka Kopková – výchovné a kariérové poradenství, přijímací řízení na SŠ

e-mail: lenka.kopkova@zszelechovice.cz

Konzultační hodiny: středa 6:30 – 7:10 (kabinet č. 209)

 

Mgr. et Mgr. Lukáš Kollarčík  – výchovné poradenství, studijní, vztahové problémy

e-mail: lukas.kollarcik@zszelechovice.cz

Konzultační hodiny: pondělí 6:45 – 7:45, pátek 12:00 – 13:00 (klidová místnost, 1. patro).

 

Mgr. Jana Hrubá – kariérové poradenství, přijímací řízení na SŠ

e-mail: jana.hruba@zszelechovice.cz 

 

Výchovné poradenství v naší škole pomáhá především v těchto oblastech:

  • podpora žáků se speciálními vzdělávacími potřebami (SVP), jejich pedagogů a rodin (Lukáš Kollarčík)
  • kariérového poradenství žáků školy, jejich zákonných zástupců a pedagogů (Lenka Kopková, Jana Hrubá, u žáků s SVP také Lukáš Kollarčík)
  • podpora žáků ohrožených SVP, školním neúspěchem, rizikovými jevy, s problémy v chování (Lukáš Kollarčík, Lenka Kopková)
  • podpora žáků nadaných a mimořádně nadaných (Lukáš Kollarčík pro 1. stupeň, Lenka Kopková pro 2. stupeň)

PORADENSKÁ PRACOVIŠTĚ – UŽITEČNÉ ADRESY

www.ppporzl.cz – Pedagogicko-psychologická poradna Zlín

www.svpdomek.cz – Středisko výchovné péče Zlín

VOLBA STŘEDNÍ ŠKOLY – UŽITEČNÉ ADRESY

www.zkola.cz – Publikace  Kam na školu ve ZK

www.infoabsolvent.cz – Volba školy, oboru, filmy o různých povoláních

www.atlasskolstvi.cz – Studijní nabídky škol

www.scio.cz – Pro studenty a rodiče