Žákovský parlament

Žákovský parlament u nás vznikl ve školním roce 2017/2018. Do žákovského parlamentu si děti každoročně volí 2 zástupce z jednotlivých tříd od 4. do 9. ročníku.  Zvolení členové sbírají od svých spolužáků nápady, co by se mohlo ve škole zlepšit a  podněty společně komunikují s učiteli a vedením školy na pravidelných schůzkách. Informace dále předávají svým spolužákům. Parlamenťáci se podílejí na organizaci školních akcí, zajišťují volby do ŽP a snaží se přispívat k příjemnému prostředí školy.


A PROČ ŽÁKOVSKÝ PARLAMENT?

  • podporuje informovanost napříč školou,
  • zvyšuje zájem žáků o školní společenství,
  • sbližuje žáky prvního a druhého stupně školy,
  • vede děti k odpovědnému přístupu ke svému životu i ke světu,
  • pomáhá jim nabývat dovednosti, které jim umožní podílet se smysluplně na životě společnosti a
  • dává jim možnost zažít, že mohou svět kolem sebe pozitivně proměňovat.

(Zdroj: www.skolaprodemokracii.cz )