Vědecká konference pro žáky

Ve čtvrtek 26. května se na Fakultě humanitních studií Univerzity Tomáše Bati uskutečnil první ročník Vědecké konference pro žáky základních škol. Na tuto unikátní akci jsme vyslali zástupce týmů, které zaujaly svými pracemi vzešlými z projektového dne Věda v pohybu.

Slavnostního zahájení v aule fakulty se ujal Oldřich Vojta – věkem sice mladý, ale zkušenostmi velmi bohatý designer obuvi, oceňovaný i v mezinárodních soutěžích. Bylo sympatické, že přítomné děti vybízel k tomu, aby hledaly svou životní cestu, zkoumaly pro sebe tu nejlepší možnost a tu se pokusily realizovat.

Prezentující skupiny i jednotlivci se poté rozešli do tří sekcí, kde jejich výkony sledovala odborná porota složená z pracovníků univerzity. S čím vystoupili žáci naší základní školy?

Tým 1 ve složení Adéla Balajková, Denisa Chmelařová, Štěpán Ordelt a Anna Urubčíková (všichni 9.B) představil téma Plevel – léčivé účinky. Porotu zaujalo zpracování tématu i obraz pampelišky namalovaný přímo částmi rostliny. Tým připravovala Růžena Mrázková.

Tým 2 ve složení Darja Karpeková, David Poláštík, Natálie Svobodová a Tereza Šůstková (třída 8.C) poradil, jak lze plevelů využít v kuchyni. Jeho vystoupení mělo vtip a spád – celkový dojem určitě podtrhlo humorné video. Tým vedla paní asistentka Aneta Urban.

Tým 3 zastupující děti ze 7.B, které se akce nemohly zúčastnit z důvodu školního výletu, předvedl téma Zvuk – vznik tónů. Nela Hlavičková, Veronika Krajíčková, Anna Minaříková a Adéla Polepilová z 8.A se své role zhostily výborně: předvedly dokonce hraní na sklenice a na mobilní aplikaci změřily sílu potlesku v sále. Téma se sedmáky realizovala původně Blanka Gallová.

Také tématem 4. týmu byl zvuk – se zaměřením na hudební nástroje. Žáci 8.A Pavla Červenková, Karolína Chovančíková, Matěj Kulička a Jiří Lokajíček si připravili vizuálně i sluchově lákavou prezentaci, kterou oživili kvízem Kahoot na poznávání hudebních nástrojů. V rámci projektového dne se skupinou pracovala Jitka Kábrtová.

Všechny děti si kromě drobných dárků a certifikátu o účasti na konferenci odnesly hlavně cenné zkušenosti a doufám i vědomí, že jejich výkony jsou srovnatelné (a mnohdy i originálnější a technicky zdařilejší) s výkony jejich vrstevníků. Osobně si vážím jejich velkého nasazení, zaujetí pro co nejlepší výsledek, množství práce, které přípravě věnovaly, sympatického vystupování a statečného boje s trémou a technickými problémy. Věřím, že pokud se akce uskuteční i příští rok, společně posuneme laťku zase kousek výš… Když ne konferenci, tak určitě sami sobě!

Týmy doprovázela Mgr. Jana Hrubá