ENGLISH FINALS

 

Stalo se již tradicí, že vyučující anglického jazyka ze Základní školy v Želechovicích nad Dřevnicí připravují vždy na konci školního roku pro žáky devátého ročníku ústní závěrečné zkoušky z anglického jazyka, tzv. English Finals.

Bylo tomu tak i letos. Dnes, 23. května, žáci v 1. kole předváděli své jazykové dovednosti před komisí. Komunikovali na témata jako jsou například Naše škola, Můj dům, Naše vesnice, Česká republika, Volný čas, Hudba, a Sport. Celkem si připravili 16 tematických celků.

Cílem zkoušky je, aby si vyzkoušeli mluvit v cizím jazyce před komisí na téma, které si vylosují, a to celé dlouhé 4 minuty. Mnohdy to není tak jednoduché, jak se zdá. Ke zkoušce žáci přistoupili zodpovědně, byla patrná i nervozita, ale všichni to úspěšně zvládli. Krásné výkony podali Jan Chovančík, Robert Lunga, David Jonáš, Jakub Koller, Anežka Falešníková, Julie Vojtěšková, Denisa Chmelařová, Veronika Šimerová, Adéla Balajková, Barbora Mališková, Ondřej Paták, Magda Justová, Barbora Tichá, Emma Čižmárová, Petra Šrubařová, Jan Sikora, Viktorie Číhalová, Veronika Hlaváčová, Kateřina Karpeková, Matěj Tkadleček a David Hejtmánek. Druhé kolo bude probíhat 25. května. Gratulujeme!

 

Členové komise: M. Kovářová, J. Kábrtová, A. Pritchard, M. Vlčková, N. Valášková, A. Ševečková