Osvětim – Svědomí národa

Tak jako každoročně i letos se žáci devátého ročníku ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí zúčastnili exkurze do polského Státního muzea Auschwitz – Birkenau, Osvětim – Březinka.

Zdejší tábor byl komplexem německých nacistických koncentračních a vyhlazovacích táborů, fungujících během druhé světové války na území anektovaném Třetí říší na jihozápadě Polska po jeho obsazení v roce 1939.

Muzeum bylo založeno k uctění památky obětí holokaustu na místě prvních dvou táborů. Jeho branou prochází každoročně na 700 tisíc lidí, kteří si chtějí připomenout více než milion a půl obětí, z nichž přibližně 90 procent tvořili Židé prakticky ze všech evropských států.

Toto místo, které je symbolem lidského utrpení, by měl během svého života navštívit každý. Teprve potom si může uvědomit, jaké štěstí má dnešní generace, která žije v dostatku. Tvrdí se, že jen člověk, který zná historii, je schopen neopakovat stejné chyby. Kéž bychom k tomu alespoň malou měrou přispěli!

Z ohlasů žáků:

„Nejhorší pocit jsem měl, když jsme vstoupili do plynové komory. Bylo šílené si představit, že je to místnost, ve které zemřely tisíce lidí…“ Vojtěch

„Nikdy v životě jsem neviděla tolik vlasů, oděvů, brýlí… Bylo to pro mě velmi těžké.“ Valeriia

„Když jsem tam byla, nedokázala jsem si představit, že se tam opravdu staly takové věci…“ Nikola

„Bylo mi nepříjemné procházet všechna místa, kde stovky tisíc lidí trpěly…, nechtěl bych to zažít znova.“ Karel

„Vážně je jiné si o tom vyprávět ve třídě a stát na místech této hrozné události…“ Eliška

„V Březince stál památník vydlážděný z kamenných kostek. Až později jsme se dozvěděli, že každá kostka představuje jednoho zavražděného, to mě šokovalo…“ Nikola

„Z dochovaných fotek, kolem kterých jsme procházeli, mi běhal mráz po zádech. Nedokážu si vůbec představit, jak strašné to muselo být.“ Petra

„Pro mě byla exkurze náročná, ale jsem ráda, že jsem měla možnost se tam podívat.“ Tereza