INFORMACE PRO RODIČE – STAVBA PARKOVIŠTĚ PŘED BUDOVOU ŠKOLY

Vážení rodiče, mílí žáci,
od září nás čekají perné dva měsíce, které zásadním způsobem budou ovlivňovat možnost příchodu do Základní a Mateřské školy v Želechovicích nad Dřevnicí.

Po projednání se zhotovitelem stavby, TDI a vedením Základní školy žádáme rodiče, děti, občany, aby dodržovali navržené obchůzné trasy, především z důvodu bezpečnosti dětí.
Celé staveniště bude zaploceno a zapáskováno a bude zde zákaz vstupu a vjezdu. Pro chodce bude vyznačena obchůzná trasa.

Od obce po ulici 4. května budou žáci a návštěvníci základní školy mít zajištěný přístup, část po chodníku a následně přes školní hřiště, dále po nově vybudovaném chodníku k zadnímu vstupu do školky, potom přes atrium školy a zadem kolem budovy až ke vchodu do šaten ZŠ. Děti se takto vyhnou veškeré stavební činnosti, přístupová cesta bude vyznačena oranžovými cedulkami a páskami.

Z místní komunikace 4. května bude pro příjezd aut uzavřena komunikace ke škole. Pro parkování rodičů je vymezena provizorní plocha naproti trafostanice na ul. 4. května a také u trafostanice. Ze strany od Lípy bude pro příjezd aut uzavřena silnice ke škole, auta budou moci parkovat podélně na zelených plochách podél silnice 4. května, tak, aby neomezovala provoz na silnici, zejména MHD a ČSAD. Tímto žádáme rodiče o pochopení, a aby co nejvíce minimalizovaly cesty autem do této lokality.

Děti, které vystoupí na zastávce MHD a ČSAD a od Lípy dojdou po stávajícím chodníku do šaten Základní školy.

Rodiče dětí z Mateřské školy mají zajištěno parkování na novém parkovišti u školní jídelny, od parkoviště děti přijdou s rodiči po novém chodníku k zadnímu vchodu do Mateřské školy.

Zaměstnanci školy a pedagogický sbor budou mít zajištěné parkování dle možností na travnaté ploše nad školním hřištěm nebo případně na hřišti u Sokolovny v obci.

Pro lepší orientaci, je nachystána mapa s vysvětlivkami zde.

Děkujeme za trpělivost, obezřetnost a pochopení. 

                                                                                                                   
Michal Špendlík, starosta obce