Zahájení nového školního roku 2018 / 2019

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 3.9.2018 v 8.00 hodin v budově ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Žáci a žákyně budou ve svých kmenových třídách přivítáni třídními učiteli 
a seznámeni se školním řádem, rozvrhem třídy a organizací vyučování. Pondělní výuka končí druhou vyučovací hodinou v 9.40 hodin.

Žáci 1. ročníku dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první školní rok, které si naskládají do své školní aktovky nebo školního batohu.  Rozpis zařazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A  a 1.B bude vyvěšen od 29.8.2018 na vstupních dveří školy z atria, vzhledem k nedostupnosti hlavního vchodu do školy.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku zahajuje provoz 3.9.2018 v 6.30 hodin. 
Školní jídelna bude v provozu od 3.9.2018.

Chtěla bych touto cestou požádat všechny rodiče a žáky, aby dbali zvýšené opatrnosti v okolí školy, respektovali označené cesty pro pohyb do školy a v okolí školy, stejně jako připravená náhradní parkovací stání. Během celého podzimu zde budou probíhat stavební práce související s budováním nového parkoviště a komunikací v okolí školy.  Tato situace bude vzhledem k dopravní obslužnosti náročná, ale věřím, že se nám ji společnými silami podaří zvládnout a pak se budeme těšit z bezpečného a pěkného okolí  školy.

Přeji všem žákům, rodičům i pracovníkům školy úspěšný a radostný nový školní rok.

Jarmila Machalíčková

 

Třída Třídní učitel
1.A Mgr. Lucia Čapková
1.B Mgr. Ludmila Němcová
2.A Mgr. Radka Stodůlková
2.B Mgr. Eva Pekařová
3.A Mgr. Bronislava Babíková
4.A Mgr. Marie Oškerová
4.B Mgr. Michaela Dolanská
5.A Mgr. Ivana Petrová
5.B Mgr. Michal Cholek
6.A Mgr. Markéta Vlčková
6.B Ing. Andrea Pritchard
7.A Mgr. Lenka Oborná
7.B Mgr. Růžena Mrázková
8.A Mgr. Kateřina Bažantová
8.B Mgr. Jitka Kábrtová
9.A Mgr. Martina Kovářová
9.B Mgr. Jana Hrubá