Informace o nákupu PS a sešitů pro I. a II. stupeň ZŠ

INFORMACE PRO RODIČE ŽÁKŮ 1. A 2. STUPNĚ ZŠ

Nákup pracovních sešitů i běžných sešitů pro školní rok 2018 / 2019 zajistí škola.

Rodiče během měsíce září 2018 zaplatí dle vyúčtování na účet školy finanční částku, která bude odpovídat nákupní ceně pracovních sešitů a sešitů pro danou třídu.