Škola v přírodě

V týdnu od 11. do 15. 6. třída IV. B vyrazila na pobyt v přírodním prostředí Chřibů – do Koryčan.

V průběhu pobytu měli žáci možnost doplnit si učivo praktickým poznáváním rostlin i živočichů v parku, lese i na hřišti. Především ale mohli poznat své spolužáky v jiných situacích, než zažívají ve školních lavicích. Naučili se být více samostatní, spolupracovat a pomáhat si navzájem. Učili se i jiným než běžným školním dovednostem a zažíli spolu situace, které by jinak v běžné výuce nezažili. Zážitků bylo dostatek a celý pobyt včetně počasí se vydařil.