Exkurze pátých tříd

25. října 2017 se třídy V. A a V. B zúčastnily exkurze na Úpravně vody Klečůvka. Ráno nepršelo a na Klečůvku jsme šli pěšky vycházkou. Tam nás uvítal pan Ševčík a dozvěděli jsme se spoustu zajímavých věcí, jako například: kdy úpravna vody zahájila provoz (letos slaví 41 let od zahájení provozu J) a že vodu bere gravitačně z 6 km vzdálené přehrady Slušovice a zde ji upravuje k pitným účelům. Odtud většina vody teče gravitačně do Zlína do vodojemu Beckov nad nemocnicí. Měli jsme možnost projít celou úpravnu vody a v každé části jsme si vyslechli odborný a zajímavý výklad. Naši žáci na památku exkurze dostali poznámkový blok a dokonce se některým z nás podařilo najít v areálu vodárny kalifornskou šišku!

Všem se akce moc líbila a veřejnost má možnost vodárnu navštívit v průběhu dne otevřených dveří, který bývá tradičně v březnu.

A. Pritchard, B. Babíková

Plavec je borec

Kořením každého programu školní družiny jsou mimoškolní aktivity. Bývají o to lákavější, v o co zajímavějším a podnětnějším prostředí se uskutečňují. Z těchto důvodů a s podporou vedení družiny a školy jsme se rozhodli, pokud to možnosti, přístup dětí a plnění vzdělávacího programu dovolí, dopřát účastníkům školní družiny tohoto koření co nejvíce. První vlaštovkou (která snad jaro udělá) byla akce s názvem „Plavec je borec“.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Plavec je borec

Atletický trojboj

I v letošním školním roce se nám podařilo na podzim uspořádat atletický trojboj. Počasí se udobřilo, vykouklo sluníčko, proto jsme neváhali a ve středu 18. 10. 2017 vyběhli se žáky třetích až pátých tříd na školní hřiště. Své atletické dovednosti ukázali v běhu na 60 metrů, skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Žáci třetích tříd se teprve atletickým disciplínám učí, naopak žáci čtvrtých a pátých tříd jsou už zkušení atletičtí borci. Všem atletům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Atletický trojboj

Vaření s Podravkou

Jak jsme již avizovali, v pátek 6. 10. proběhla příprava školních obědů pod taktovkou Mistra kuchaře ze společnosti Podravka. 

Dodavatelé surovin nám občas na školeních a seminářích připraví ochutnávky z novinek, které zařadili do svého sortimentu, popřípadě nám nabídnou, že přímo ve školní jídelně předvedou praktické využití méně známých surovin. To zaujalo také nás.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Vaření s Podravkou

Hříbkobraní v ŠD

Rostou! Konečně! Radují se snad všichni houbaři ze všech koutů republiky, kteří zažívají hotové žně. Chodíte rádi do lesa a sbíráte houby? My jsme nemuseli hledat daleko. Stačilo se rozhlédnout na školním hřišti a košíky by byly plné. Jenomže tentokrát hřiby děti nesbíraly na smaženici, ale pod kloboučky měly ukryty úkoly, které ve skupinkách plnily. Nejrychlejší houbařský tým získal mapu, na které byl vyznačen poklad. A pro ten se prostě každý nadchne!

Adaptační dny páťáků

Na konci září 2017 proběhly v nově rekonstruované sokolovně v Lípě adaptační dny 5. tříd ZŠ Želechovice.  Co vlastně znamenají takové adaptační dny? Prakticky jde o vícedenní (většinou pobytový) kurz pro třídu, zaměřený na budování vzájemných vztahů, zlepšení komunikace či nastavení pravidel fungování třídního kolektivu, jehož součástí jsou přirozeně i hry a aktivity, zaměřené na poznání se navzájem, sebepoznání, či prosté „vyblbnutí se“ žáků spojené se společným zážitkem kolektivu mimo školní vyučování.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Adaptační dny páťáků