Volby do žákovského parlamentu

V pátek 11. září 2020 proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Každá třída 4. až 9. ročníku si v nich měla možnost zvolit dva žáky, kteří ji budou v tomto školním roce v parlamentu zastupovat.

Abychom se co nejvíce přiblížili skutečným volbám v obci, konaly se naše volby v prostoru před školní jídelnou. Každý žák obdržel hlasovací lístek se jmény kandidátů z jeho třídy. Za opravdovou volební plentou pak lístek upravil a následně ho vhodil do skutečné volební urny.

Na hladký průběh voleb dohlížela tříčlenná volební komise, kterou tvořili členové loňského žákovského parlamentu.

V úterý 15. září měli možnost volit i ti žáci, kteří z různých důvodů v pátek ve škole chyběli. Následně volební komise pod dohledem koordinátorky žákovského parlamentu pečlivě spočítala všechny hlasy.

Vítězi voleb a členy parlamentu pro školní rok 2020/2021 se stali tito žáci:

 1. A

Kollerová Tatiana

Rajnochová Eliška

 1. B

Chmela Šimon

Smočková Alexandra

 

 1. A

Badziková Sára

Bartoňková Barbora

 1. B

Metyšová Ivana

Šrubař Pavel

 

 1. A

Jurčáková Andrea

Rožnovjáková Gabriela

 1. B

Ebner Michal

Koller David Josef

 

 1. A

Lokajíček Jiří

Priessnitz Tomáš

 1. B

Divílková Aneta

 1. C

Svobodová Natálie

Urbanová Andrea

 

 1. A

Sikora Jan

Slováček Matouš

 1. B

Koller Jakub Josef

Ordelt Štěpán

 

 1. A

Čuřík Marek

Krček Stanislav

 1. B

Churý Štěpán

Tarabus Václav

 

Vítězům gratulujeme a přejeme hodně úspěchů v jejich práci!

Lenka Oborná