INFORMACE K NAŘÍZENÍ KRAJSKÉ HYGIENICKÉ STANICE

Informace o omezení provozu zařízení poskytujících vzdělávání a volnočasové aktivity s účinností od 5. 10. 2020 do 18. 10. 2020. 

Mateřská škola

  • bez změny stávajícího režimu.

I. stupeň základních školy a přípravná třída

  • výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu.
  • režim pro sportovní činnosti se nemění.

II. stupeň základní školy

  • výuka hudební výchovy bude probíhat bez zpěvu.
  • výuka tělesné výchovy nebude probíhat běžným způsobem. Náplní budou nesportovní aktivity venku nebo uvnitř. Doporučujeme žákům si vzít vhodné oblečení a obuv pro pobyt venku ve dnech, kdy je v jejich rozvrhu TV.

Režim školní družiny

  • bez omezení. Sportovní kroužky jsou nastaveny dle platných doporučení. V případě změny budou vedoucí kroužku informovat rodiče.

ZUŠ

  • výuka v ZUŠ přechází na distanční vzdělávání, účast na výuce je dobrovolná. Žáci budou informováni prostřednictvím vyučujících.