Nová krizová opatření ve škole od 12.10.2020

Na základě vládních krizových opatření bude od 12. do 23. října 2020 omezen provoz školy v níže uvedeném režimu:

  • MŠ, přípravná třída a 1.stupeň ZŠ – stejný režim jako doposud
  • 2. stupeň ZŠ – dochází k částečnému přechodu na distanční vzdělávání

Harmonogram střídání prezenční a distanční výuky na 2. stupni:

Týden 12. – 16. 10. 2020

  • Prezenční výuka (žáci dochází do školy): 7. a 9. ročník (VII.A, VII.B, VII.C, IX.A, IX.B)
  • Distanční výuka (žáci se vzdělávají doma): 6. a 8. ročník (VI.A, VI.B, VIII.A, VIII.B)

Týden 19. – 23. 10. 2020

  • Prezenční výuka (žáci dochází do školy): 6. a 8. ročník (VI.A, VI.B, VIII.A, VIII.B)
  • Distanční výuka (žáci se vzdělávají doma): 7. a 9. ročník (VII.A, VII.B, VII.C, IX.A, IX.B)

Týden 26. – 30. 10. 2020

  • 26. – 27. 10. výuka neprobíhá
  • 28.10. Státní svátek
  • 29. – 30.10. Podzimní prázdniny

Pravidla a způsob distančního vzdělávání – ZASLÁNO rodičům a žákům 11.10.2020 prostřednictvím systému Edookit.

Upozorňujeme, že distanční vzdělávání je pro žáky podle § 184a školského zákona povinné.

Pokyny k distanční výuce budou žákům zadávány prostřednictvím školního informačního systému Edookit.