Atletický trojboj

I v letošním školním roce se nám podařilo na podzim uspořádat atletický trojboj. Počasí se udobřilo, vykouklo sluníčko, proto jsme neváhali a ve středu 18. 10. 2017 vyběhli se žáky třetích až pátých tříd na školní hřiště. Své atletické dovednosti ukázali v běhu na 60 metrů, skoku do dálky a v hodu kriketovým míčkem. Žáci třetích tříd se teprve atletickým disciplínám učí, naopak žáci čtvrtých a pátých tříd jsou už zkušení atletičtí borci. Všem atletům děkujeme za účast a vítězům blahopřejeme.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Atletický trojboj

Vaření s Podravkou

Jak jsme již avizovali, v pátek 6. 10. proběhla příprava školních obědů pod taktovkou Mistra kuchaře ze společnosti Podravka. 

Dodavatelé surovin nám občas na školeních a seminářích připraví ochutnávky z novinek, které zařadili do svého sortimentu, popřípadě nám nabídnou, že přímo ve školní jídelně předvedou praktické využití méně známých surovin. To zaujalo také nás.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Vaření s Podravkou

Hříbkobraní v ŠD

Rostou! Konečně! Radují se snad všichni houbaři ze všech koutů republiky, kteří zažívají hotové žně. Chodíte rádi do lesa a sbíráte houby? My jsme nemuseli hledat daleko. Stačilo se rozhlédnout na školním hřišti a košíky by byly plné. Jenomže tentokrát hřiby děti nesbíraly na smaženici, ale pod kloboučky měly ukryty úkoly, které ve skupinkách plnily. Nejrychlejší houbařský tým získal mapu, na které byl vyznačen poklad. A pro ten se prostě každý nadchne!

Adaptační dny páťáků

Na konci září 2017 proběhly v nově rekonstruované sokolovně v Lípě adaptační dny 5. tříd ZŠ Želechovice.  Co vlastně znamenají takové adaptační dny? Prakticky jde o vícedenní (většinou pobytový) kurz pro třídu, zaměřený na budování vzájemných vztahů, zlepšení komunikace či nastavení pravidel fungování třídního kolektivu, jehož součástí jsou přirozeně i hry a aktivity, zaměřené na poznání se navzájem, sebepoznání, či prosté „vyblbnutí se“ žáků spojené se společným zážitkem kolektivu mimo školní vyučování.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Adaptační dny páťáků

Hodina tělocviku navíc, šk.rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 naše škola opět navazuje na navýšení pohybových aktivit žáků 1. stupně v rámci činnosti školní družiny, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělání s názvem „Hodina pohybu navíc“.
Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim hravou formou jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky a vést je k týmové spolupráci.
Do projektu je letos zapojeno 57 žáků 1. – 3. ročníku, kteří docházejí do školní družiny a s jejichž zařazením vyjádřili písemný souhlas jejich zákonní zástupci.
Michaela Bařinová

Pokračovat ve čtení příspěvku …Hodina tělocviku navíc, šk.rok 2017/2018