Informace k přihlašování do školní družiny 2020/2021

Vážení rodiče,

pokud máte zájem o přihlášení Vašeho dítěte do školní družiny ve školním roce 2020/2021,

 je nutné vyplnit Žádost o přijetí do školní družiny.

Vyplněnou žádost můžete oskenovanou nebo ofotografovanou zaslat na emailovou adresu michaela.barinova@zszelechovice.cz, nebo ji vytištěnou vhodit do poštovní schránky u hlavního vchodu nejpozději do 25.6. 2020.

Pokud nemáte možnost si formulář přihlášky umístěný na webových stránkách školy vytisknout, budou vytištěné formuláře k dispozici v kanceláři školy.

O přijetí žáka do školní družiny rozhoduje ředitelka školy a vyrozumí o tom zákonné zástupce předáním rozhodnutí o přijetí.