Adaptační dny páťáků

Na konci září 2017 proběhly v nově rekonstruované sokolovně v Lípě adaptační dny 5. tříd ZŠ Želechovice.  Co vlastně znamenají takové adaptační dny? Prakticky jde o vícedenní (většinou pobytový) kurz pro třídu, zaměřený na budování vzájemných vztahů, zlepšení komunikace či nastavení pravidel fungování třídního kolektivu, jehož součástí jsou přirozeně i hry a aktivity, zaměřené na poznání se navzájem, sebepoznání, či prosté „vyblbnutí se“ žáků spojené se společným zážitkem kolektivu mimo školní vyučování.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Hodina tělocviku navíc, šk.rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 naše škola opět navazuje na navýšení pohybových aktivit žáků 1. stupně v rámci činnosti školní družiny, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělání s názvem „Hodina pohybu navíc“.
Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim hravou formou jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky a vést je k týmové spolupráci.
Do projektu je letos zapojeno 57 žáků 1. – 3. ročníku, kteří docházejí do školní družiny a s jejichž zařazením vyjádřili písemný souhlas jejich zákonní zástupci.
Michaela Bařinová

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Vlaštovkiáda v ŠD 2017

 V pátek odpoledne proběhla v ŠD naše první „Vlaštovkiáda“ – soutěž v hodu vlaštovkou. Vlaštovky jsme v družinách začali skládat před týdnem a jako inspirace nám posloužily návody v časopise ABC a internetu.Některé vlaštovky vznikly v družince podle návodu , jiné doma za pomocí  maminek a tatínků a další byly originály, které si děti vytvořily samy.

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin v budově ZŠ Želechovice nad Dřevnicí.

Žáci a žákyně budou ve svých kmenových třídách přivítáni třídními učiteli a seznámeni se školním řádem, rozvrhem třídy a organizací vyučování v prvním školním týdnu. Žáci 1. ročníku dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první školní rok. Rozpis zařazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A a 1.B bude vyvěšen ve vývěsní skříňce u školy od 29.8.2017.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku zahajuje provoz  4.9.2017 v 6.30 hodin.

Školní jídelna bude v provozu od  4.9.2017.

Třídy a třídní učitelé 

Třída Třídní učitel Kmenová třída

 

I.A

Mgr. Radka Stodůlková 006

I.B

Mgr. Eva Pekařová 004

II.A

Mgr. Lucia Čapková 008

III.A

Mgr. Ludmila Němcová 104

III.B

Mgr. Michaela Dolanská 103

IV.A

Mgr. Ivana Petrová 101

IV.B

Mgr. Michal Cholek 007

V.A

Mgr. Bronislava Babíková 106

V.B

Ing. Andrea Pritchard 102

VI.A

Mgr. Lucie Kopecká 201

VI.B

Mgr. Růžena Mrázková 203

VII.A

Mgr. Kateřina Bažantová 108

VII.B

Mgr. Jitka Kábrtová 207

VIII.A

Mgr. Martina Kovářová 107

VIII.B

Mgr. Jana Hrubá 205

IX.A

Ing. Adéla Hromadová 208

 

Prázdniny ve školním roce 2017 / 2018

podzimní prázdniny 26.10.2017 – 27.10.2017
vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018
pololetní prázdniny 2.2.2018
jarní prázdniny 19.2.20108 – 25.2.2018
velikonoční prázdniny 29.3.2018 – 30.3.2018
hlavní prázdniny 2.7.2018 – 31.8.2018

 

Všem žákům i rodičům přejeme úspěšný,  příjemný a pohodový nový školní rok 2017 / 2018.   

Pasování na čtenáře I.A

Ve čtvrtek 29. 6. proběhlo ve školní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Děti slavnostně slíbily, že se budou o své knížky pěkně starat a neničit je. Také jsme si společně prohlédli naši knihovnu a knížky, které v ní jsou pro děti připravené.
L. Čapková tř. učitelka