Adaptační dny páťáků

Na konci září 2017 proběhly v nově rekonstruované sokolovně v Lípě adaptační dny 5. tříd ZŠ Želechovice.  Co vlastně znamenají takové adaptační dny? Prakticky jde o vícedenní (většinou pobytový) kurz pro třídu, zaměřený na budování vzájemných vztahů, zlepšení komunikace či nastavení pravidel fungování třídního kolektivu, jehož součástí jsou přirozeně i hry a aktivity, zaměřené na poznání se navzájem, sebepoznání, či prosté „vyblbnutí se“ žáků spojené se společným zážitkem kolektivu mimo školní vyučování.

Většinou takový adaptační kurz probíhá při sestavení nového kolektivu (např. na začátku 1. ročníku střední školy), ale nebývá výjimkou, že se děje i ve známém kolektivu, jako tomu bylo i našem případě. Pro úplnost však dodejme, že i do našich stávajících kolektivů přibyli letos žáci z okolních „malotřídek“, nejvíce tradičně z Provodova. Akce byla pro žáky i jejich učitele velmi zdařilá, myslím, že splnila svůj účel vrchovatě. Touto cestou chceme také moc poděkovat obci Lípa, která nám k našemu účelu poskytla ideální prostory – tělocvičnu sokolovny a její okolí; a také zahradu MŠ, na které bylo možno opéct špekáčky k obědu.

Lektorsky zajišťovala akci  UNIE KOMPAS (www.unko.cz) ze Zlína, což je nezisková organizace ), která má bohaté dvacetileté zkušenosti v  prevenci patologických jevů mezi dětmi a mládeží v našem krajském městě, zejména skrze tzv. nízkoprahové kluby (T klub ve Zlíně u fotbalového stadionu či na Divadelní ulici), pracuje také s dětmi přímo v jejich přirozeném prostředí na ulici, na sídlištích či v parcích (tzv. streetwork), ale má i psychologickou poradnu, která se zaměřuje zejména na pomoc a podporu rodin s dětmi v nesnázích, dlouhodobě pořádá akce včetně víkendovek a letních táborů pro děti s ADHD (hyperaktivita a porucha pozornosti).

Naše adaptační dny pro nás zajišťoval lektor Unie Kompas Mgr. et Bc. Martin Stavjaník, který pracuje již 15 let s různými třídními kolektivy, i naší škole jsme jej mohli několikrát potkat. Jeho činnost je pak nejvíce podporována z financí Nadace Mezinárodní potřeby (www.mezinarodni-potreby.cz), která podporuje přednášející lektory v celé ČR.

Třídní učitelky 5. tříd ZŠ Želechovice nad Dřevnicí,