Pasování na čtenáře I.A

Ve čtvrtek 29. 6. proběhlo ve školní knihovně pasování prvňáčků na čtenáře. Děti slavnostně slíbily, že se budou o své knížky pěkně starat a neničit je. Také jsme si společně prohlédli naši knihovnu a knížky, které v ní jsou pro děti připravené.
L. Čapková tř. učitelka