Zahájení školního roku

Školní rok bude zahájen v pondělí 4. září 2017 v 8.00 hodin v budově ZŠ Želechovice nad Dřevnicí.

Žáci a žákyně budou ve svých kmenových třídách přivítáni třídními učiteli a seznámeni se školním řádem, rozvrhem třídy a organizací vyučování v prvním školním týdnu. Žáci 1. ročníku dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první školní rok. Rozpis zařazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A a 1.B bude vyvěšen ve vývěsní skříňce u školy od 29.8.2017.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku zahajuje provoz  4.9.2017 v 6.30 hodin.

Školní jídelna bude v provozu od  4.9.2017.

Třídy a třídní učitelé 

Třída Třídní učitel Kmenová třída

 

I.A

Mgr. Radka Stodůlková 006

I.B

Mgr. Eva Pekařová 004

II.A

Mgr. Lucia Čapková 008

III.A

Mgr. Ludmila Němcová 104

III.B

Mgr. Michaela Dolanská 103

IV.A

Mgr. Ivana Petrová 101

IV.B

Mgr. Michal Cholek 007

V.A

Mgr. Bronislava Babíková 106

V.B

Ing. Andrea Pritchard 102

VI.A

Mgr. Lucie Kopecká 201

VI.B

Mgr. Růžena Mrázková 203

VII.A

Mgr. Kateřina Bažantová 108

VII.B

Mgr. Jitka Kábrtová 207

VIII.A

Mgr. Martina Kovářová 107

VIII.B

Mgr. Jana Hrubá 205

IX.A

Ing. Adéla Hromadová 208

 

Prázdniny ve školním roce 2017 / 2018

podzimní prázdniny 26.10.2017 – 27.10.2017
vánoční prázdniny 23.12.2017 – 2.1.2018
pololetní prázdniny 2.2.2018
jarní prázdniny 19.2.20108 – 25.2.2018
velikonoční prázdniny 29.3.2018 – 30.3.2018
hlavní prázdniny 2.7.2018 – 31.8.2018

 

Všem žákům i rodičům přejeme úspěšný,  příjemný a pohodový nový školní rok 2017 / 2018.