Hodina tělocviku navíc, šk.rok 2017/2018

Ve školním roce 2017/2018 naše škola opět navazuje na navýšení pohybových aktivit žáků 1. stupně v rámci činnosti školní družiny, které vyhlásilo Ministerstvo školství, mládeže a tělovýchovy a Národního ústavu pro vzdělání s názvem „Hodina pohybu navíc“.
Cílem programu je získat zájem žáků o pohyb a daný sport s využitím základních dovedností. Cílem tedy není naučit žáky daný sport, ale ukázat jim hravou formou jeho zábavnost, navodit příjemné zážitky a vést je k týmové spolupráci.
Do projektu je letos zapojeno 57 žáků 1. – 3. ročníku, kteří docházejí do školní družiny a s jejichž zařazením vyjádřili písemný souhlas jejich zákonní zástupci.
Michaela Bařinová