Sběr papíru

Sběr papíru se uskuteční ve dnech 22. – 23. 10. 2019 (úterý – středa).

Následující sběr proběhne 3. – 4. 12. 2019 (úterý – středa).

Papír prosím noste ke kontejneru na papír, který bude umístěn na spodním parkovišti pod školou (ulice 4. května). Papír je možné dovézt v dané dny v časech 7:00 – 8:00 a 14:00 – 17:00.

Děkujeme.

Deváťáci na prohlídce Legiovlaku

„…bez legií by nebylo Československa.“

T. G. Masaryk

1.října se žáci 9. A a o den později žáci 9. B vypravili na vlakové nádraží do Vizovic. Právě zde má totiž tento týden zastávku mobilní muzeum, které již pátým rokem křižuje Českou republiku i sousední Slovenskou republiku – Legiovlak.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Deváťáci na prohlídce Legiovlaku

Uzavírka cesty směrem od Lípy

Od září letošního roku je realizována stavba „Želechovice nad Dřevnicí – úprava MK 4. května II. etapa“. Od pondělí 7. 10. 2019 – 30. 11. 2019 dojde K ÚPLNÉ UZAVÍRCE této místní komunikace. V době uzavírky bude přístup autem možný jen ze směru od Želechovic nad Dřevnicí. Viz nákres. Prosím, dbejte v průběhu stavby zvýšené opatrnosti. Děkujeme za pochopení a trpělivost.

Přespolní běh

Krásné počasí nebo správná motivace přilákala na letošní první sportovní akci – přespolní běh – rekordní počet běžců. Ve středu 11. 9. 2019 se na školním hřišti sešlo 89 dětí, především z I. stupně. Ačkoliv závod probíhá každoročně v prostorách školního hřiště a zahrady, vždy se trochu liší.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Přespolní běh

Sběr papíru

I letos bude probíhat sběr starého papíru. Na konci roku budou nejlepší sběračské třídy náležitě odměněny. A kdy nás to čeká?

  • 17. – 18. 9. 2019  (úterý – středa)
  • 22. – 23. 10. 2019 (úterý – středa)
  • 3. – 4. 12. 2019 (úterý – středa)

Papír prosím noste ke kontejneru na papír, který bude umístěn na spodním parkovišti pod školou (ulice 4. května). Papír je možné dovézt v dané dny v časech 7:00 – 8:00 a 14:00 – 17:00.

Děkujeme.

Zahájení školního roku 2019/2020

Nový školní rok bude zahájen v pondělí 2. 9. 2019 v 8.00 hodin v budově ZŠ Želechovice nad Dřevnicí. Žáci a žákyně budou ve svých kmenových třídách přivítáni třídními učiteli 
a seznámeni se školním řádem, rozvrhem třídy a organizací vyučování. Pondělní výuka končí druhou vyučovací hodinou v 9.40 hodin.

Žáci 1. ročníku dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první školní rok, které si naskládají do své školní aktovky nebo školního batohu.  Rozpis zařazení žáků 1. ročníku do tříd 1.A  a 1.B bude vyvěšen od 29. 8. 2019 na informační tabuli vedle hlavních vstupních dveří školy.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku zahajuje provoz 2. 9. 2019 v 6.30 hodin. 
Školní jídelna bude v provozu od 2. 9. 2019.

Pokračovat ve čtení příspěvku …Zahájení školního roku 2019/2020