Online turnaj ve Scribbl.io

Žákovský parlament ZŠ Želechovice nad Dřevnicí Vás srdečněně zve na online turnaj v oblíbené hře se slovy Scribbl.io, který proběhne v pondělí 15. 2. 2021 ve 14.00

Pravidla hry jsou jednoduchá. Hráč, kterému se na obrazovce objeví nabídka slov, si jedno vybere a snaží se jeho význam rychle nakreslit. Ostatní hráči hádají, o jaké slovo se jedná. Své tipy píšou do chatu. Čím dříve slovo uhodnou, tím více získají bodů. Hráči se v kreslení postupně střídají. Vyhrává hráč, který nasbírá nejvíce bodů. 

Zájemci o účast v turnaji se do čtvrtka 11. 2. 2021 zaregistrují přes školní mail nebo Edookit u paní učitelky Oborné. Následně budou přidáni do herního týmu v aplikaci Teams, kde se v pondělí 15. 2. 2021 ve 14. 00 sejdou, vysvětlí si bližší pravidla a přepojí se na Scribbl.io.  

Těšíme se na Vás!

Žákovský parlament ZŠ Želechovice nad Dřevnicí TV

Volby do žákovského parlamentu

V pátek 11. září 2020 proběhly na naší škole volby do žákovského parlamentu. Každá třída 4. až 9. ročníku si v nich měla možnost zvolit dva žáky, kteří ji budou v tomto školním roce v parlamentu zastupovat.

Abychom se co nejvíce přiblížili skutečným volbám v obci, konaly se naše volby v prostoru před školní jídelnou. Každý žák obdržel hlasovací lístek se jmény kandidátů z jeho třídy. Za opravdovou volební plentou pak lístek upravil a následně ho vhodil do skutečné volební urny.

Na hladký průběh voleb dohlížela tříčlenná volební komise, kterou tvořili členové loňského žákovského parlamentu.

V úterý 15. září měli možnost volit i ti žáci, kteří z různých důvodů v pátek ve škole chyběli. Následně volební komise pod dohledem koordinátorky žákovského parlamentu pečlivě spočítala všechny hlasy.

Vítězi voleb a členy parlamentu pro školní rok 2020/2021 se stali tito žáci:

Pokračovat ve čtení příspěvku …

Adaptační kurz žáků 6. ročníků

Sokolovna v Lípě ožila v minulém týdnu ve dnech 7. – 8. 9. a 10. – 11. 9. 2020 adaptačním kurzem 6. ročníků ZŠ a MŠ Želechovice nad Dřevnicí. Šesťáci se pod pedagogickým vedením třídních učitelů Mgr. Jana Chluda a Mgr. Kláry Zorkové, asistentek pedagoga Anety Urban a Blanky Knapové a školní metodičky prevence Mgr. Blanky Gallové snažili lépe poznat, budovat vzájemné vztahy a začlenit mezi sebe nové spolužáky.

Pokračovat ve čtení příspěvku …