Těšíme se na děti!

Od pondělí 25 .5. 2020 se mohou přihlášení žáci prvního stupně účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Výuka bude organizována tak, aby odpovídala všem aktuálním opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací. Konkrétní informace k jednotlivým třídám jsou k dispozici na iskole nebo byly rodičům zaslány emailem. Společně se budeme snažit, abychom vše dobře zvládli.

Zároveň připomínáme, že je potřeba dodržovat Organizační pokyny a stanovená Bezpečnostní pravidla (viz. odkazy pod textem). Před vstupem do budovy školy musí žák odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jinak nebude možné žáka do budovy vpustit. Děkujeme za pochopení a těšíme se, až většinu našich mladších žáků uvidíme osobně. Pro žáky, kteří se prezenční výuky od 25.5. 2020 neúčastní budeme nadále zajišťovat distanční výuku.