Hodnocení žáků za 2.pololetí

Pravidla hodnocení výsledků vzdělávání žáků za 2.pololetí školního roku 2019/2020 naleznete společně s vyhláškou v příloze níže. Velmi oceňujeme snahu všech žáků a rodičů, kteří s námi v těchto ztížených podmínkách spolupracují.