Tábor „Léto s úsměvem, léto s češtinou“ / Заявка на літню групу «Літо з посмішкою, літо з чехою»

Zveme naše ukrajinské žáky na letní příměstský tábor s podporou výuky českého jazyka „Léto s úsměvem, léto s češtinou“ (15. – 19. 8. 2022). Více informací a přihlášky na reditelka@zszelechovice.cz, 778 711 911. 

Запрошуємо наших українських школярів до приміського літнього табору за підтримки викладання чеської мови „Літо з посмішкою, літо з чехою“ (15. – 19. 8. 2022). Додаткова інформація та заявки на reditelka@zszelechovice.cz, 778 711 911.

Lekce českého jazyka/УРОКИ ЧЕСЬКОЇ МОВИ

Naše škola organizuje pro své ukrajinské žáky týden s výukou českého jazyka (11.7. – 15.7.2022). Více informací a přihlášky na reditelka@zszelechovice.cz, 778 711 911. / Наша школа організовує тиждень уроків чеської мови для українських учнів (11.7. – 15.7.2022). Додаткова інформація та заявки на reditelka@zszelechovice.cz, 778 711 911.

Dále je od od 15. – 19. srpna naplánován tábor s podporou výuky českého jazyka, v časech od 8.00 – 16.00 hodin. Informace budou zveřejněny na webu školy. / Крім того, з 15 по 19 серпня запланований табір із супроводом навчання чеської мови з 8:00 до 16:00. Інформація буде опублікована на сайті школи.

Těšíme se na děti!

Od pondělí 25 .5. 2020 se mohou přihlášení žáci prvního stupně účastnit vzdělávacích aktivit ve škole. Výuka bude organizována tak, aby odpovídala všem aktuálním opatřením v souvislosti s epidemiologickou situací. Konkrétní informace k jednotlivým třídám jsou k dispozici na iskole nebo byly rodičům zaslány emailem. Společně se budeme snažit, abychom vše dobře zvládli.

Zároveň připomínáme, že je potřeba dodržovat Organizační pokyny a stanovená Bezpečnostní pravidla (viz. odkazy pod textem). Před vstupem do budovy školy musí žák odevzdat podepsané Čestné prohlášení o neexistenci příznaků virového infekčního onemocnění, jinak nebude možné žáka do budovy vpustit. Děkujeme za pochopení a těšíme se, až většinu našich mladších žáků uvidíme osobně. Pro žáky, kteří se prezenční výuky od 25.5. 2020 neúčastní budeme nadále zajišťovat distanční výuku.