Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

Na základě nařízení vlády je od 11.5.2020 umožněna osobní přítomnost žáků 9. ročníku ve škole, a to výhradně za účelem přípravy k přijímacím zkouškám na střední školy.  Naše škola nabízí pravidelné skupinové konzultace od 12. května. Žádáme rodiče všech žáků 9. tříd o vyplnění PŘIHLÁŠKY, ve které je zákonný zástupce žáka povinen vyjádřit zájem o docházku do školy.

Žáka nelze zařadit do školní skupiny později, než k 11.5.2020.

Přihláška je k dispozici ke stažení na webu školy níže a bude také zaslána emailem rodičům. Přihlášku je nutné vyplnit, podepsat a odeslat oskenovanou nebo ofotografovanou nejpozději do čtvrtka 7. 5. 2020, do 15:00 h na martina.kovarova@zszelechovice.cz nebo na tel: 739 286 754. Tiskopis přihlášky si lze také vyzvednout na Obecním úřadě v Želechovicích nad Dřevnicí.

ORGANIZACE A BEZPEČNOSTNÍ A HYGIENICKÁ PRAVIDLA:

Pokračovat ve čtení příspěvku …Příprava k přijímacím zkouškám pro žáky 9. ročníků

DOČASNÉ PŘERUŠENÍ ÚŘEDNÍCH HODIN VE ŠKOLE

Z technických důvodů bude v týdnu 4. – 8. 5. 2020 přerušen provoz v budově školy. Na tento týden jsou naplánovány práce vyžadující přerušení elektrické energie. V tomto týdnu škola v úřední hodiny nebude otevřena.  V případě potřeby kontaktujte ředitelku školy na reditelka@zszelechovice.cz nebo telefonicky na 778 711 911. Děkujeme za pochopení.

Zápis do předškolního vzdělávání dle rezervačního systému nebude ovlivněn. 

ORGANIZACE NÁVRATU ŽÁKŮ DO ŠKOLY

V případě příznivého vývoje epidemiologické situace bude od 25. května žákům 1. stupně základních škol umožněna osobní přítomnost na vzdělávacích aktivitách ve škole. Vzdělávací aktivity budou probíhat formou školních skupin v doporučeném počtu 15 žáků, účast žáků však není povinná. Nadále bude probíhat také distanční výuka. Možná prezenční účast žáků 2. stupně základních škol na občasných vzdělávacích aktivitách či konzultacích v průběhu června je zatím předmětem jednání.

V tuto chvíli jsme schopni zodpovědět jen některé otázky týkající se organizace přítomnosti žáků na naší škole. Řešíme optimální nastavení podmínek pro návrat žáků a pedagogů do školy a také čekáme na avizovaný manuál upřesňující hygienické a další podmínky.

Prosíme o trpělivost, jakmile budeme mít k dispozici konkrétnější instrukce, budeme vás informovat prostřednictvím našich webových stránek a vývěsky na www.iskola.cz.

Podrobné informace k uvolňování opatření v oblasti školství naleznete zde – http://www.msmt.cz/harmonogram-uvolnovani-opatreni-v-oblasti-skolstvi

Přijímací řízení na nematuritní obory

Vážení rodiče,

v těchto dnech někteří žáci, kteří se hlásili na nematuritní obory, zjišťují, zda jsou na zvolenou školu přijati. Upozorňujeme na zkrácenou dobu odevzdání zápisového lístku (5 pracovních dnů od zveřejnění oznámení o přijetí).
Postup při odevzdávání zápisového lístku v tomto školním roce: ZMĚNA!!!

Pokračovat ve čtení příspěvku …Přijímací řízení na nematuritní obory

KNIŽNÍ KLUB

Vážení rodiče a milí knihomolové,

vzhledem k situaci se nám nepodařilo shromáždit všechny objednávky k katalogů, které děti dostaly ještě před uzavřením škol, taktéž kvůli nemožnosti dodat Vám požadované knihy prostřednictvím dětí jsem tentokrát knihy hromadně neobjednávala. Pokud Vás ale něco zaujalo (vzhledem k času, který už jsme doma, a k uzavření knihoven se domnívám, že Vám četba může docházet), můžete si prohlédnout nabídky Mladé fronty a Albatrosu přímo na jejich stránkách a zásobit se alespoň takto.

Pokračovat ve čtení příspěvku …KNIŽNÍ KLUB

Školní účty Office 365 pro žáky

Milí rodiče a žáci 2. – 9. ročníku,

v minulých dnech Vám třídní učitelé zaslali přístupové údaje k novým školním účtům Office 365 (prostřednictvím iskoly nebo emailem). Díky tomuto účtu mohou žáci bezplatně využívat například emailovou poštu Outlook nebo Teams, které lze využívat pro společné videohovory a distanční výuku.

Uvědomujeme si, že jste se pravděpodobně v posledních dnech registrovali a tvořili účty na různých portálech, tak jak Vás požádali vyučující, případně z Vaší vlastní iniciativy, abyste podpořili výuku v domácím režimu. Tímto Vám opět děkujeme za spolupráci a trpělivost a byli bychom rádi, aby se žáci do svých školních účtů přihlásili a využívali je společně s iskolou pro komunikaci s učiteli (pokud nemáte dohodnuto s vyučujícími jiným způsobem).

Výhody školního účtu Office 365

Pokračovat ve čtení příspěvku …Školní účty Office 365 pro žáky

Velikonoční přání

Třída 3.A přeje všem krásné Velikonoce – a že ani doma nezahálíme, posíláme malou ukázku naší práce. Jako ekologové jsme využili zbytkové a 100% přírodní materiály, jako výtvarníci krásně odekorovali, jako zahradníci jsme zaseli a zalévali, jako kadeřníci pak ostříhali vlasy, jako kuchaři připravili pokrm, jako lékaři si naordinovali pořádnou nálož vitamínů a jako degustátoři ochutnali.

Doporučujeme všem pravidelnou dávku vitamínů, smíchu a dobré nálady 😊                                    Mgr. Vladimíra Mičulková 

Pokračujeme fotogalerií

Pokračovat ve čtení příspěvku …Velikonoční přání