Školní knihovna nespí!

Návštěva druháků v knihovně

Se zpřísněním vládních opatření bohužel ve škole utichl i ten minimální ruch, který měli na svědomí naši prváčci a druháci. Ještě před uzavřením škol však druháci navštívili s paními učitelkami Stodůlkovou a Pekařovou školní knihovnu. A protože už to nejsou žádní maloši a spousta z nich do knihovny (buď školní, obecní nebo krajské) chodí, dostali hned „knihovnický test“.

Většina dětí věděla, jak to chodí v knihovnách, jak se liší od knihkupectví, v jakém stavu musí knihu do knihovny vrátit. Největší strkanice ale nastala, když si děti začaly vybírat knížky, které by si rády odnesly domů. Hodně druháků do knihovny chodí pravidelně, ti už věděli, kam sáhnout, popřípadě doporučili spolužákům knížku, která se jim samotným líbila – a to je přece ta nejlepší knižní recenze!

Nové přírůstky

A zásluhu na tom, že je skutečně z čeho vybírat, máte také vy – pilní sběrači starého papíru! Po dohodě se SRPŠ byly peníze ze sběru papíru věnovány na nákup nových knih. A protože sbírali rodiče všech dětí (školkových i školních, prvostupňových i větších), měli všichni kolegové možnost napsat si své knižní tipy či přání, která jsme se pokusili jim vyplnit. Nejprve jsme uvažovali o zakoupení většího počtu kusů jednoho titulu pro společnou četbu ve třídě, nakonec jsme se rozhodli podpořit spíše rozmanitost nabídky nákupem více titulů, které by mohly oslovit širší spektrum dětí. Máme tedy pohádky, encyklopedické tituly o přírodě, příběhy pro menší děti i knihy řešící závažnější témata pro dospívající. Protože přibývá dětí, které čtení ze zásady odmítají, popř. mají různé vrozené problémy se čtením a vnímáním textu, pořídili jsme také komiksy a několik tzv. „gamebooků“ – knih, které se čtou s papírem a tužkou, protože pro další postup v příběhu je nutno splnit nějaký úkol – rozluštit šifru, najít, spočítat… Nebo se mohou rozhodnout, jak se bude dál příběh vyvíjet (podle zvolené varianty nalistují další kapitolu). Velmi se mi líbí, že v těchto knihách většinou děti načerpají během prožívání příběhu i faktické znalosti (např. o Keltech, přírodě, postavách z našich i světových dějin). Několik nových knih si už odnesli kolegové, kteří za zapojili do aktivity předčítání pohádek online – bude zajímavé sledovat, které knihy budou mít u dětí úspěch.

Další knihy jsme získali také díky dárcům – i knihy, které již ze svých knihovniček vyřazujete, mohou rozdávat další radost!

Převod knižního fondu do elektronické podoby

Pokrok nezastavíš, jak říká klasik, informační technologie začaly pronikat i do tak konzervativní instituce jako je školní knihovna. Začali jsme totiž s kolegy, kteří učí převážně výchovné předměty (a v důsledku distanční výuky přišli o možnost přímé práce s dětmi v plném rozsahu), pracovat na převodu inventáře školní knihovny do elektronické podoby. Je to úžasná věc, protože velmi jednoduše – prostřednictvím školního informačního systému Edookit – budete moci sledovat, jaké knihy dětem nabízíme, případně bude možno zarezervovat si knihu, o kterou mají děti zájem. Postupně vše dokončujeme, zápis každé jednotlivé knihy je hlavně časově náročný, doufáme ale, že brzy budeme moci celý systém pilotně otestovat a s nástupem dětí i do školy postupně spouštět. Již nyní můžete na Edookitu v záložce Administrativa rozkliknout položku Knihovna, kde se Vám objeví zatím 1248 zapsaných titulů (chybí zapsat knihy nebeletristického rázu a knihy, které mají děti doma). V další fázi chceme ke každé knize přidat štítek s označením žánru, popř. doporučené věkové kategorie čtenářů (ale knihy bude možno půjčovat i bez tohoto značení).

Mgr. Jana Hrubá