Informace o organizaci výuky od 30.11.2020

Od 30.11.2020 je obnovena povinná prezenční výuka.  Výuka bude probíhat v tomto režimu:

PRVNÍ STUPEŇ a PŘÍPRAVNÁ TŘÍDA

Prezenční výuka je obnovena pro všechny ročníky.

Organizace:

  • Vstup do školy je umožněn žákům nejdříve od 7.15 hodin žákovským vchodem. Žáci se v šatnách přezují a odloží si svršky, poté ihned odchází do svých kmenových tříd.
  • Až do začátku vyučování setrvávají žáci ve svých třídách. Z organizačních důvodů ranní družina nebude v provozu.
  • Školní družina je v provozu od 11.40 do 16.00 hodin.

DRUHÝ STUPEŇ

Prezenční výuka je plně obnovena pro žáky 9. ročníku.

Pro žáky 6. – 8. ročníku bude organizována rotační výuka (střídání celých tříd po týdnech).

Harmonogram:

  • Od 30.11. 2020 (lichý týden) zahájí prezenční výuku žáci 6.A, 6.B, 8.A, 8.B.
  • Od 7.12.2020 (sudý týden) nastoupí na prezenční výuku žáci 7.A, 7.B, 7.C.

Žáci, kteří nemají v daném týdnu prezenční výuku, se povinně vzdělávají distančně.

SPOLEČNÁ PRAVIDLA PRO VŠECHNY ŽÁKY ŠKOLY:

  • Žáci se budou vzdělávat dle platného rozvrhu, obsah HV a TV bude upraven v souladu s nařízením vlády.
  • Všichni žáci i zaměstnanci školy jsou povinni mít po celou dobu pobytu ve škole nasazenou roušku.
  • Žáci mohou i v době distanční výuky odebírat oběd ze školní jídelny. Oběd si mohou vyzvednout pouze do vlastních nádob v době od 11.00 do 11.30 hodin prostřednictvím výdejního okénka. Objednávání obědů probíhá běžným způsobem přes online portál.

Žádáme rodiče, aby v případě podezření na onemocnění COVID – 19 neprodleně informovali třídního učitele.

Žákům budou připomenuta zvýšená hygienická a bezpečnostní pravidla.

Těšíme se na shledání s dětmi.