Organizační informace k zahájení školního roku 2020/2021

Nový školní rok zahájíme v úterý 1. 9. 2020 v 8.00 hodin.

Žáci 2. – 9. ročníku budou průběžně přicházet do šaten žákovským vchodem (v levé části budovy školy). S orientací v šatně jim pomohou pověření pracovníci školy. 

Po přezutí se žáci odeberou do svých kmenových tříd, důsledně si umyjí ruce a vyčkají začátku vyučování.

Výuka bude probíhat od 8.00 hodin do 9.40 hodin a bude mít charakter třídnických hodin (žáci budou seznámeni s rozvrhem, školním řádem a organizací vyučování). Žáci si na tento školní den přinesou psací potřeby, poznámkový blok, přezůvky a roušku.

Po ukončení výuky žáci odchází domů.

Žáci 1. ročníku přijdou první školní den hlavním vchodem, kde si je vyzvedne třídní učitelka. V tento den dostanou pomůcky a učebnice pro svůj první rok, které si uloží do své školní aktovky.

Žáky 1. ročníku mohou první den doprovodit rodiče. Setkání je plánováno na 1 vyučovací hodinu.

S ohledem na minimalizaci možnosti přenosu nákazy žádáme rodiče, aby do školy posílali pouze děti zdravé, nejevící příznaky nemoci. Ačkoliv nošení ochrany úst a dýchacích cest (rouška) není povinné, žádáme rodiče, aby své děti vybavili rouškou, kterou bude mít žák uloženou v sáčku v aktovce/batohu.

Stejně tak žádáme rodiče žáků 1. ročníku, kteří se rozhodnou účastnit vyučování první školní den, aby do budovy školy vstupovali pouze zdraví, bez jakýchkoliv příznaků nemoci a taktéž vybavení rouškou.

Školní družina pro přihlášené žáky 1. – 5. ročníku zahajuje provoz 2. 9. 2019 v 6.30 hodin. 
Školní jídelna bude v provozu od 2. 9. 2020.

Výuka podle rozvrhu bude zahájena ve středu 2. 9. 2020, přičemž 1. a 2. hodina jsou třídnické.

Přejeme všem žákům i rodičům příjemný nový školní rok.