Informace o opatřeních souvisejících s onemocněním COVID -19

Vláda dne 18. 8. 2020 představila manuál pro školy, který řeší doporučená opatření pro bezpečný chod školy, jak posupovat, když se ve škole objeví nákaza nemocí COVID – 19, doporučení k zabezpečení kontinuity vzdělávacího obsahu.

Vybíráme podstatné informace z manuálu.

Musí mít dítě potvrzení o bezinfekčnosti při nástupu do školy?

NE. Rodiče nemusí první den po nástupu do školy předkládat potvrzení o bezinfekčnosti, avšak předpokládá se, že dítě je zdravé, nejeví příznaky nemoci.

Jaká hygienická opatření budou ve škole platit?

Zvýšené požadavky jsou kladeny na hygienu žáků (mytí rukou, používání jednorázových kapesníků). Žádáme rodiče, aby vybavili své dítě rouškou, kterou bude mít uschovanou v igelitovém sáčku pro případ nutného použití. Zvýšená pozornost bude věnována také úklidu ve třídách a společných prostorách. Zároveň žádáme rodiče, aby omezili na co nejnižší míru pohyb v budově školy. Upozorňujeme, že osoba jevící příznaky nemoci, nebude do budovy školy vpuštěna. Pro rodiče je ke vstupu do školy určen hlavní vchod. Žáci budou odcházet ze školy žákovským bočním vchodem, kde je rodiče mohou vyzvednout.

Jak bude škola postupovat, když bude žák jevit příznaky onemocnění?

Pokud žák bude jevit příznaky nemoci a je přítomen zákonný zástupce, nebude vpuštěn do budovy, zákonný zástupce si žáka odvede.

Pokud žák bude jevit příznaky nemoci, bude izolován od skupiny, vyzván k nasazení roušky, zákonný zástupce bude vyrozuměn, aby si žáka odvedl a o dalším postupu se poradil s praktickým lékařem.

Jak máme informovat školu, pokud naše dítě onemocní?

Pokud dítě onemocní, zákonný zástupce informuje třídního učitele prostřednictvím omluvenkového systému v informační komunikaci Edookit nebo na pracovní mail třídního učitele. Jako poslední možnost informování volte telefonické omlouvání v kanceláři školy (775 779 701).

V případě onemocnění žáka nemocí COVID – 19 školu kontaktuje KHS ZK a sdělí další pokyny.

Bude probíhat výuka v případě, že děti budou muset nastoupit do karantény?

ANO. Žáci, kteří by museli nastoupit do karantény, přejdou do distanční výuky, které je od školního roku 2020/2021 povinná.

Tento školní rok bude omezeno konání některých akcí s ohledem na aktuální zdravotní situaci v republice, regionu. Každou akci budeme zvažovat s ohledem na aktuální situaci v regionu.

Věříme, že se nám společnými silami podaří zvládnout případné obtíže a budeme se moci věnovat vzdělávání v plné míře.

Celé znění manuálu najdete zde: https://www.msmt.cz/manual-k-provozu-skol-od-zari